Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Berättelsen om ett flyktingbarn

Luokka-asteet: 3.-6. , 5.-6.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:  

 • Att förstå varför människor är tvungna att fly från sina hem.
 •  Att förstå var världens flyktingar finns.

Gör så här:

 1. Utforska flyktingsituationen i världen och diskutera grundläggande fakta om flyktingsituationen i världen: Varför finns det flyktingar i världen? Vad innebär det att vara flykting? Var finner människor som tvingas lämna sina hem en fristad? 
 2. Bakgrundsinformation: 
 • År 2022 fanns det över 100 miljoner människor i världen som har tvingats fly från sina hem på grund av förföljelse, krig, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är nästan fyra gånger så mycket som de nordiska ländernas sammanlagda befolkning. Majoriteten av de fördrivna, cirka 51 miljoner, är människor som flytt inom sitt lands gränser, dvs. internflyktingar. 27 miljoner är flyktingar, dvs. människor som har flytt utanför sitt lands gränser och som har beviljats flyktingstatus som berättigar till internationellt skydd. Det finns 4,4 miljoner asylsökande, dvs. människor som söker säkerhet och skydd från ett annat land. 
 • 36,5 % av världens flyktingar var år 2022 under 18 år, dvs. barn.  
 • År 2022 kom mer än två tredjedelar av världens flyktingar, de som flytt från sina hemländer, från bara fem länder: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. Titta på kartan för att se var Syrien ligger. Syrien har befunnit sig i ett inbördeskrig sedan 2011. Omkring hälften av Syriens befolkning - 13,5 miljoner syrier - har tvingats lämna sina hem och söka skydd. 80 procent av de syriska flyktingarna befinner sig i Syriens grannländer. 
 • Säkra länder är skyldiga att ge flyktingar skydd enligt Genèvekonventionen (1951). Välbärgade länder tar emot kvotflyktingar, dvs. erbjuder ett nytt hemland till dem som fått flyktingstatus eller beviljar uppehållstillstånd till asylsökande. År 2021 tog Finland emot 1050 kvotflyktingar. 

Källa: UNHCR, Refugee statistics (2022)  

 1. Titta på videon "Mustafa ska ut och gå - en resa från Syrien". Be eleverna dryfta följande frågor när de tittar på videon. Diskutera frågorna efter videon.  
 • Varför flydde Mustafa? 
 • Vad var Mustafa tvungen att avstå ifrån? 
 • Vart hamnade Mustafa? 
 • Hur förverkligas barnets rättigheter för Mustafa? 

 

Fortsatt behandling för 5–6-klassisterna. Gå direkt till genomgången med de yngre eleverna. 

 1. Titta på videon om Mustafas situation ett år efter den första videon: Mustafas liv i Tyskland ett år efter att han flydde från Syrien. Be eleverna att reflektera medan de tittar på videon: Var och med vem bor Mustafa? Vad säger Mustafa om människorna i sitt nya land och hur han skulle vilja att de förhåller sig till flyktingar och hans land? Diskutera frågorna efter videon.     
 2. Diskutera efter videon: 
 • Finländare och personer som bor i Finland har många utseenden och talar många språk. Många finländare är trötta på att få frågan om varifrån de kommer bara för att deras hudfärg skiljer sig från den person som frågar dem. 
 • Flyktingbarn har flytt från krig och terrorism i sina hemländer. Videon ger oss en känsla av att Mustafa i sitt liv har konfronterats med felaktiga fördomar om sin egen kultur och religion. Det är fel och skadligt att sprida fördomar och diskriminerande idéer som stigmatiserar människor. Likabehandling och icke-diskriminering är varje människas rättigheter.  

 

Genomgång: 

 • För elever i årskurs 3 och 4 som inte såg den uppföljande videon kan du berätta för dem att berättelsen var sann. Ett år efter händelserna i videon bodde Mustafa i Tyskland och berättade att han var lycklig. 
 • Diskutera hur övningen kändes och vilka idéer som den väckte hos eleverna. 
 • Se till att eleverna känner sig trygga och att mycket arbete görs i världen för att uppnå fred och hjälpa flyktingar.  
 • Berätta att världens länder har förbundit sig till konventionen om barnets rättigheter, där det bland annat står att barnets rättigheter tillkommer alla barn, att flyktingbarns rättigheter måste respekteras och att barn har rätt att bo tillsammans med sina föräldrar. Staterna har en skyldighet att ge skydd åt människor i behov av skydd. 
 • Var och en kan börja bygga fred i sin närmaste krets genom att behandla alla lika och respektera andras rättigheter.  

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.