Siirry sisältöön

Är världen rättvis?

Luokka-asteet: 5.-6., 7.-9.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar: 

  • Reflektera över orsakerna till att barnets rättigheter inte förverkligas. 
  • Diskutera hur och varför vissa människor drar nytta på bekostnad av andras rättigheter eller utnyttjar den s.k. starkas rätt. 

Gör så här: 

1. Dela in eleverna i smågrupper eller par. Visa bilden ”Är världen rättvis?” (pdf) för hela klassen. 

2. Titta i smågrupperna på bilden och gör en kort beskrivning, till exempel en tankekarta eller anteckningar om vad ni tror att budskapet och innehållet i bilden är. 

3. Presentera smågruppernas idéer och diskutera dem tillsammans:  

  • Var grupperna oense om vad bilden betyder? Vilka slags uppfattningar fanns det? 
  • Har det i er närmaste krets hänt något sådant som bilden berättar om? Hur är det på andra håll i Finland eller i världen? Hitta på exempel på sådana situationer. 
  • Vilka slags omständigheter kan leda till situationer där "den starkes rätt" åberopas? 
  • Hur eller vem kan ingripa i sådana situationer?  

4. Undersök i smågrupper eller parvis i tidningar eller webbtidningar aktuella nyheter om olika konflikter och kriser runt om i världen. Reflektera och diskutera tillsammans i smågrupper eller i par de nyheter som ni har tagit del av utifrån perspektivet den starkares rätt: kan ni hitta några nyheter eller artiklar där en grupp människor eller en enskild person drar nytta av andras svagheter, dvs. utnyttjar den starkares rätt?  

Fortsättningsarbete: 

  • Hitta situationer ur det verkliga livet i bilden "Är världen rättvis?" Rita eller dramatisera dem. 

Avaa liite

På Svenska

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.