Hoppa till innehållet
Kaksi nuorta iloisella mielellä valoisassa kuvassa.

Tians betyg

Skolvitsorden är ingen människovärdesmätare. Tians betyget påminner om att varje barn är lika värdefullt.

Vad är ett Tians betyg?

På Tians betyget får varje elev enbart tior. De här vitsorden lyfter fram exempelvis barnets människovärde, person samt vikten av rätten att lära sig. På betygets baksida finns det information om barnets rättigheter.

Ge dina elever ett Tians betyg samtidigt som du delar ut terminsbetyget till dem eller ordna en separat utdelning av Tians betyget på en lektion. Det finns skilda versioner av betyget för låg- och högstadiet.

Vi påminner barnen om att alla är värdefulla just sådana som de är, oberoende av skolvitsorden!

Ladda ner Tians betyget

  • Fyll i blanketten nedan.
  • Välj önskad version av betyg och språk. Obs. Tians betyget på finska, nordsamiska, romani samt engelska finns på sidan https://www.unicef.fi/kympintodistus/.
  • Ladda ner betyget (pdf), skriv ut, underteckna och dela ut det till dina elever. Du kan också fylla i och dela ut betyget elektroniskt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Hantering av personuppgifter

Vi ber om feedback om Tians betyget via e-post och erbjuder dig en möjlighet att börja motta UNICEFs nyhetsbrev för lärare. De personuppgifter som du ger hanteras enligt EUs dataskyddsprinciper i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning.

Lektionsuppgifter för behandlingen av Tians betyget