Hoppa till innehållet

Utbildning

13-14-åriga flickor som studerar i skolan.

Vi hjälper stater att bygga upp skolsystem som garanterar en kostnadsfri och högkvalitativ utbildning för alla barn. Vi arbetar för att de mest utsatta barnen ska få tillgång till utbildning.

Så här hjälper UNICEF

1. Vi påverkar ländernas beslutsfattare, så att de

 • satsar på utbildning för de mest utsatta barnen och
 • utvecklar utbildningens kvalitet och tillgänglighet.

2. Vi skapar barnvänliga skolor

 • Vi hjälper utbildningsmyndigheter och lokala aktörer att bygga upp barnvänliga skolor och omvandlar befintliga skolor till barnvänliga.
 • Barnvänliga skolor är en modell som skapats av UNICEF och som garanterat en god grundutbildning för varje barn. Modellen kan modifieras så den lämpar sig för situationen i det egna landet.

3. Vi påverkar attityder och praxis som står i vägen för skolgången

 • Vi utbildar och informerar inom samhällen och stödjer omfattande attitydförändrande kampanjer för att man ska inse hur viktig utbildningen är för barnen.
 • i arbetar till exempel för att få slut på barnäktenskap och barnarbete samt för att förbättra flickors ställning.

4. Vi hjälper barnen till skolan

 • Vi stödjer de mest utsatta barnens skolgång.
 • Vi skapar barnvänliga platser och tillfälliga skolor under krig och vid naturkatastrofer.

Varför är arbetet viktigt?

Utbildning är viktigt eftersom: 

 • Barn har rätt till utbildning.
 • I skolan lär sig barn utöver att läsa och skriva även att ta hand om sig själva.
 • Skolan ger ett starkt skydd mot allt slag av utnyttjande.
 • Genom att investera i flickors skolgång förbättrar man barns och kvinnors ställning avsevärt. 

Flickor som går i skola mer än 7 år

 • gifter sig senare,
 • får färre barn,
 • dör troligtvis inte vid förlossningen,
 • uppfostrar friskare barn,
 • sätter sina egna barn i skolan.

Hjälp behövs

Utanför skolan blir i synnerhet: 

 • barn, speciellt flickor, i familjer som är fattiga eller bor avsides,
 • barn, som tillhör minoriteter,
 • barn, som har någon funktionsnedsättning.
 • Även barnarbete, barnäktenskap och krig hindrar barn från att gå i skola. 

Totalt står 262 miljoner 6–17-åringar utanför skolan, dvs. vart femte barn i skolåldern (UNESCO).

 • 64 miljoner 6–11-åringar kan inte ens börja i lågstadiet.
 • 61 miljoner är 12–14-åringar.
 • 138 miljoner är 15–17-åriga ungdomar. 

Av de 64 miljoner 6–11-åringar som står utanför skolan:

 • bor en fjärdedel i länder som lider av kriser,
 • över hälften bor i Afrika söder om Sahara
 • en tredjedel bor i Asien
 • en tredjedel bor i Asien

Flickor är ofta mer utsatta än pojkar eftersom: 

 • Utbildning anses vara viktigare för pojkar eftersom flickorna behövs för hushållssysslor.
 • Oron för flickornas säkerhet hindrar föräldrar att skicka sina döttrar till skolan om skolvägen är lång eller farlig på något sätt.
 • För en del flickor stänger tidigt giftermål – till och med vid 12 års ålder – skolans dörrar slutgiltigt.

Skolgång garanterar inte inlärning

Cirka en fjärdedel av världens skolelever kan inte läsa, skriva eller räkna när de gått ut fjärde klassen i skolan.

Inlärningen försvåras av många orsaker, till exempel:

 • Bristfälliga skollokaler, läroböcker och skolmaterial
 • Stor klasstorlek – till exempel i Central-Afrika kan det finnas 81 elever i klassen.
 • Icke sakkunniga lärare
 • Lärometoder som baserar sig på utantilllärande
 • Många barn går i skola på ett språk, som inte är dess modersmål