Hoppa till innehållet

Skydd och jämlikhet

Flickan ler i förgrunden. Bakom andra elever i skolan.

Så här hjälper UNICEF:  

1. Vi stärker samhällen

 • Vi påverkar lagstiftningen så att till exempel barnarbete och flickors könsstympning ska förbjudas i lagen.  
 • Vi stödjer myndigheter att bygga system, med vilka man kan identifiera och hjälpa de mest utsatta barnen.  

2. Vi påverkar attityder

 • Vi utbildar och informerar likväl beslutsfattare på högre nivå som samhällen, för att barn ska få god omsorg.  
 • Vi arbetar till exempel för att få slut på barnarbete och för att förbättra flickors ställning.  

3. Vi tar hand om barnen 

 • Med UNICEFs hjälp kan barnen börja i skolan, de hör om sina rättigheter och lär sig skydda sig mot våld och utnyttjande.  
 • Vi ser också till att barn som lever mitt i krig och naturkatastrofer får komma i trygghet och får den omsorg de behöver.  

Varför är arbetet viktigt?

 • Ojämlik behandling och utnyttjande av barn bryter mot barns rättigheter. Konventionen för barnets rättigheter garanterar varje barn rätt till hälsa, utbildning och ett tryggt liv.  
 • Ojämlikhet upprätthåller fattigdomens strukturer och bidrar till att konflikter uppstår. Till exempel utbildning är det bästa sättet att förebygga terrorism.  

Hjälp behövs

Välbefinnandet fördelar sig ojämnt i världen.  

 • Det finns ca 152 miljoner barnarbetare och tiotusentals barnsoldater i världen. 
 • Uppskattningsvis tre miljoner flickor eller kvinnor könsstympas dvs. omskärs årligen. 
 • Barnarbete, barnäktenskap och annat utnyttjande hindrar skolgång. 
 • Det är främst barn i familjer som är fattiga eller bor avsides, flickor och barn som tillhör minoriteter eller har en funktionsnedsättning, som lider av problemen.