Skolans motions- och temadag

Genom att motionera tillsammans hjälper ni barn till skolan i Malawi, ett av de fattigaste länderna i världen. Ni kan ordna UNICEF-rundan när det passar er och den är lätt att förverkliga. Genom att delta förändrar ni världen.

Så här fungerar UNICEF-rundan

 1. Före evenemangsdagen
  Eleverna skaffar sig sponsorer

  Före evenemanget skaffar sig eleverna sponsorer ur sin närmaste krets. Sponsorerna lovar ge en valbar summa för varje varv eleven går. Vem som helst kan vara sponsor; allt från föräldrar till far- och morföräldrar, grannar eller lokala företagare. I skolan bekantar sig eleverna med UNICEFs arbete och barnens liv i Malawi i södra Afrika med hjälp av evenemangspaketet. Varje skola får skräddarsydda elektroniska material i samband med anmälningen.

 2. På evenemangsdagen
  Eleverna får ett klistermärke i sitt motionspass för varje avverkad motionsprestation

  Evenemangspaketet innehåller allt som behövs för att ordna en UNICEF-runda. Förutom klistermärken, motionspass och sponsorkuvert får skolorna en morgonsamlingstext och en kortdokumentärfilm om UNICEFs arbete. Med materialen kan hela skolan komma i stämning inför promenerandet.

 3. Efter evenemangsdagen
  Sponsorerna donerar en summa som motsvarar antalet klistermärken

  Eleverna visar klistermärkena de samlat i sitt motionspass för sponsorerna. Sponsorn multiplicerar den utlovade gåvosumman med antalet klistermärken och donerar enligt resultatet. Under läsåret 2018−2019 understöder UNICEF-rundorna skolgången i Malawi i södra Afrika, ett av de fattigaste länderna i världen.

Delta i rundan

Lärare, anmäl din skola här!

Välj evenemangsdag:

Min skola fanns inte på listan

Lägg märke till att skolorna är ordnade enligt postanstalt. Offentliga läroanstalter i vissa städer använder stadens postanstalt, t.ex. Brändö lågstadieskolas postanstalt är HELSINGFORS STAD. Om din skola saknas helt och hållet, kontakta 09-5845 0290 eller information@unicef.fi.
Lågstadieelever
Högstadie-/ mellanstadieelever
Deltar i dagsverkesinsamlingen

Insamlingsmål

Läsåret 2018–2019

En bra och trygg skolgång i Malawi

I Malawi lever 70 % av familjerna i extrem fattigdom. En bra grundskola och inlärning av hög kvalitet är nycklarna till hållbar förändring och bättre framtid. Det är också barnets rätt att få gå i en skola som känns bra och trygg att gå i.

I nästan 20 års tid har finländska barn och ungdomar hjälpt hundratusentals jämnåriga i afrikanska och asiatiska länder till skolan. Åren 2016−2018 stödde eleverna utbildning i Malawi via UNICEFs Schools for Africa-projekt. Det långsiktiga arbetet i Malawi fortsätter och intäkterna från rundorna används detta läsår till UNICEFs utbildnings- och barnskyddsarbete i detta land, som är ett av de fattigaste länderna i världen.

Läs mer om UNICEFs arbete i Malawi

Vi gör mycket gott med intäkterna från rundan

UNICEF främjar en bra och trygg skolgång för barn i Malawi på flera sätt. En barnvänlig skola har tillräckligt med skolmaterial, yrkeskunniga lärare och en elevkår som får påverka det som händer i deras skola. För att varje barn oavsett kön eller familjebakgrund skall få gå i en skola som känns bra att gå i och lära sig i, behövs långsiktigt påverkansarbete.

Bättre skolor och tillräckligt med skolmaterial

Om eleverna saknar skolbyggnader, läroböcker och annat skolmaterial är det svårare att lära sig. I en stor del av de malawiska skolorna sker undervisningen av en del av eleverna under bar himmel eftersom skolbyggnaderna inte räcker åt alla. Många saknar också pulpeter och läroböcker. UNICEF utvecklar förutsättningarna för kvalitetsskolgång genom att skaffa skolmaterial speciellt till skolor som har det svårast ställt.

Baskunskaper till varje barn

Nästan alla malawiska barn börjar skolan men endast vart tredje barn går ut lågstadiet. En av anledningarna till att hoppa av skolan är tidiga äktenskap – varannan malawiska flicka gifter sig innan hon fyller 18 år. I Mangochi provins i Malawi stödjer UNICEF eftermiddagsundervisning för flickor som varit tvungna att hoppa av skolan. På kursen som varar nio månader lär sig flickorna läsa och räkna samt olika livskunskaper. En del av eleverna kan dessutom återvända till grundskolan.

Utbildning för lärare

När lärarna är yrkeskunniga beaktas varje barns behov bättre i skolan och eleverna lär sig bättre. I Machinga provins i Malawi erbjuds lärarna fortbildning kring varför det är skadligt att aga barn och de lär sig tillämpa barnvänliga uppfostringsmetoder i sitt arbete. I och med att resultaten varit goda, erbjuds fortbildningen till allt fler lärare.

Påverkansarbete och lagförändringar

UNICEF arbetar som sakkunnig i Malawi för att få beslutsfattarna ge utbildningsfrågorna en central ställning. UNICEF arbetar också för att lagförändringar som främjar barnets rättigheter blir verklighet i människors vardag. Med hjälp av intäkterna fortsätter det långsiktiga arbetet.

Så skaffar du sponsorer 2018-2019

Swägä-ope Iina uppmuntrar eleverna till att skaffa sponsorer för UNICEF-rundan.

Tack till deltagarna 2018-2019

UNICEFs goodwill-ambassadör Iina Kuustonen tackar deltagarna i UNICEF-rundan för stödet till barnens skolgång i Malawi.

Hawa förändrar världen

Malawiska Hawa utvecklar sin skola som medlem i elevrådet. Elevrådsverksamheten är en del av UNICEFs Safe Schools-projekt som gör skolorna bra och trygga för varje barn.

Halima fick en ny chans

Malawiska Halima var tvungen att hoppa av skolan men kunde fortsätta att gå i skolan tack vare en eftermiddagsskola som stöds av UNICEF.

Vandringsmästartävling

Den skola som rört på sig mest under UNICEF-rundan vinner ett besök av UNICEFs goodwill-ambassadör!

Anmälan

Läsåret 2018-2019 är huvudpriset ett besök av UNICEFs goodwill-ambassadör Iina Kuustonen (på finska) eller en annan goodwill-ambassadör (på svenska) till skolan. Anmäl din skola till tävlingen senast 3.6.2019. På blanketten ska antalet prestationer för hela skolan sammanlagt fyllas i. Antalet är lätt att samla in till exempel i slutet av rundan eller klassvis efteråt.

Priser

Huvudpriset är ett besök av UNICEFs goodwill-ambassadör till skolan.

Vinnare:

 • 2018 Ikosen koulu, Pyhäsalmi (våren)
 • 2017 Lagmans skola, Jakobstad (hösten)
 • 2017 Rauman freinetkoulu, Raumo
 • 2016 Karvetin koulu, Nådendal
 • 2015 Nyhkälän koulu, Högfors
 • 2014 Kirkonmäen koulu, Somero
 • 2013 Karvetin koulu, Nådendal
 • 2012 Selänpään koulu, Kouvola

Beställ nyhetsbrev

Vill du läsa mer om vad UNICEF gör? Beställ nyhetsbrevet!

Uutiskirje tilattu!