Skolans motions- och temadag

Genom att motionera tillsammans hjälper ni barn i 13 afrikanska länder till skolan. Ni kan ordna UNICEF-rundan när det passar er och den är lätt att förverkliga.

Så här fungerar UNICEF-rundan

 1. Före evenemangsdagen
  Eleverna skaffar sig sponsorer

  Före evenemanget skaffar sig eleverna sponsorer ur sin närmaste krets. Sponsorerna lovar ge en valbar summa för varje kilometer eleven går. Vem som helst kan vara sponsor; allt från föräldrar till far- och morföräldrar, grannar eller lokala företagare. I skolan bekantar sig eleverna med UNICEFs arbete och barnens liv i Afrika med hjälp av evenemangspaketet.

 2. På evenemangsdagen
  Eleverna får ett klistermärke i sitt motionspass för varje avverkad kilometer

  Evenemangspaketet innehåller allt som behövs för att ordna en UNICEF-runda. Förutom klistermärken, motionspass och sponsorkuvert får skolorna en morgonsamling och en dokumentärfilm om UNICEFs arbete, som hjälper barnen att komma i stämning inför promenerandet. Varje skola får också skräddarsydda elektroniska material i samband med anmälningen.

 3. Efter evenemangsdagen
  Sponsorerna donerar en summa som motsvarar antalet klistermärken

  Eleverna visar klistermärkena de samlat i sitt motionspass för sponsorerna. Sponsorn multiplicerar den utlovade gåvosumman med antalet klistermärken och donerar enligt resultatet. Under läsåret 2016−2017 understöder UNICEF-rundorna skolgången i 13 afrikanska länder.

Delta i rundan

Lärare, anmäl din skola här!

Välj evenemangsdag:

Min skola fanns inte på listan

Du kan göra anmälningen genom att ringa vår kundservice 09-5845 0290 eller skicka epost till adressen information@unicef.fi
Lågstadieelever
Högstadie-/ mellanstadieelever
Deltar i dagsverkesinsamlingen

Insamlingsmål

Läsåret 2016–2017

Utbildning: Schools for Africa

59 miljoner barn i världen går inte i skola. Varannan av dem bor i Afrika. UNICEF bygger barnvänliga skolor, skaffar skolmaterial och utbildar lärare i 13 länder i Afrika. UNICEF hjälper länderna att få till stånd hållbara förändringar i barnens liv även genom att påverka utbildningsstrukturerna och förvaltningen.

Läs mer

Vi gör mycket gott med intäkterna från rundan

Under 15 års tid har finländska barn och ungdomar hjälpt hundratusentals jämnåriga i Afrika och Asien till skolan. I Schools for Africa -projektet har UNICEF hjälpt 30 miljoner barn att få bättre utbildning sedan 2005.

Moçambique
Utbildade lärare i nyckelroll

År 2009−2014 har procentantalet utbildade lärare kunnat höjas från 71 till 90. UNICEF har utbildat över 6000 lärare att använda barnvänliga undervisningsmetoder. Samtidigt fick över 9000 medlemmar i föräldraföreningar stöd till att utveckla skolorna och deras kvalitetsutvärdering. Då främjar hela samfundet den barnvänliga utbildningen.

Sierra Leone
Undervisning trots utmaningar

Ebolaepidemin påtvingade Sierra Leone att stänga skolorna år 2014. Med hjälp av stödet från UNICEF och dess partner kunde undervisningen ändå pågå – via radion! Även om radiolyssnandet inte ersätter kompisar och interaktion kunde hundratusentals elever följa undervisningsprogram när skolorna var stängda. Då var de mer förberedda att återvända till skolan när de öppnades igen i april 2015.

Angola
Allt fler barn går i skola

I Angola ökade antalet barn som går i skola från 2,2 miljoner till 9,5 miljoner år 2001−2014. Bakom den stora ökningen ligger ett lyckat samarbete med landets regering. Allt fler lärare får en bra utbildning, skolorna repareras även på de mest avlägsna orterna och myndigheterna i landet investerar i utbildning mer än någonsin. Arbetet i Schools for Africa -projektet är i nyckelroll när skolorna i Angola görs barnvänliga.

Burkina Faso
Snabb utveckling mot det bättre

Burkina Faso kom med i Schools for Africa -projektet år 2010. Sedan dess har över 180 000 barn i över 400 skolor fått kvalitetsutbildning. Nya klassrum har byggts i 100 skolor och tillgång till rent vatten i 25 skolor. Därtill odlar eleverna i 136 skolor grönsaker i nya trädgårdar och 50 skolor har öppnat eget bibliotek.

Finland
Så skaffar du sponsorer

UNICEFs goodwill-ambassadörer och fejsare visar hur man lyckas med att skaffa sponsorer.

Finland
Tack till eleverna 2016–2017

UNICEFs goodwill-ambassadörer tackar deltagarna i UNICEF-rundan för stödet till barnens skolgång i Afrika.

Sierra Leone
Abu vill bli president

12-åriga Abu Bangura går i en barnvänlig skola understödd av UNICEF i Sierra Leone. Idag ställer han upp som presidentkandidat.

Burkina Faso
Safiatou från Burkina Faso

Safiatou går i UNICEFs barnvänliga skola i Burkina Faso.

Niger
Hamamatou gifter sig inte

15-åriga Hamamatou går i skola i Niger med ett stipendium från UNICEF. Den största orsaken till att flickor hoppar av skolan i landet är barnäktenskap.

Vandringsmästartävling

Den skola som rört på sig mest under UNICEF-rundan vinner ett besök av en goodwill-ambassadör!

Anmälan

Alla skolor som har fyllt i tävlingsblanketten senast 3.6.2017 är med på Vandringsmästartävlingen. På blanketten ska antalet prestationer för hela skolan sammanlagt fyllas i. Antalet är lätt att samla till exempel i slutet av rundan eller klassvis efteråt.

Priser

Huvudpriset är ett besök av UNICEFs goodwill-ambassadör. De tre skolor som rört på sig mest belönas!

Vinnare från tidigare år:

 • 2016 Karvetin koulu, Nådendal
 • 2015 Nyhkälän koulu, Högfors
 • 2014 Kirkonmäen koulu, Somero
 • 2013 Karvetin koulu, Nådendal
 • 2012 Selänpään koulu, Kouvola

Beställ nyhetsbrev

Vill du läsa mer om vad UNICEF gör? Beställ nyhetsbrevet!

Uutiskirje tilattu!