UNICEF-rundan – skolans motions- och temadag!

Genom att motionera tillsammans hjälper ni barn till skolan i Malawi, ett av de fattigaste länderna i världen. Ni kan ordna UNICEF-rundan när det passar er och den är lätt att förverkliga. Genom att delta förändrar ni världen.

Anmäl din skolaTill sponsorn

Så här fungerar UNICEF-rundan

 1. Före evenemangsdagen

  Eleverna skaffar sig sponsorer.

  Före evenemanget skaffar sig eleverna sponsorer ur sin närmaste krets. Sponsorerna lovar ge en valbar summa för varje varv eleven går. Vem som helst kan vara sponsor; allt från föräldrar till far- och morföräldrar, grannar eller lokala företagare. I skolan bekantar sig eleverna med UNICEFs arbete och barnens liv i Malawi i södra Afrika med hjälp av evenemangspaketet. Varje skola får skräddarsydda elektroniska material i samband med anmälningen.

 2. På evenemangsdagen

  Eleverna får ett klistermärke i sitt motionspass för varje avverkad motionsprestation.

  Evenemangspaketet innehåller allt som behövs för att ordna en UNICEF-runda. Förutom klistermärken, motionspass och sponsorkuvert får skolorna en morgonsamlingstext och en kortdokumentärfilm om UNICEFs arbete. Med materialen kan hela skolan komma i stämning inför promenerandet.

 3. Efter evenemangsdagen

  Sponsorerna donerar en summa som motsvarar antalet klistermärken.

  Eleverna visar klistermärkena de samlat i sitt motionspass för sponsorerna. Sponsorn multiplicerar den utlovade gåvosumman med antalet klistermärken och donerar enligt resultatet. Under läsåret 2019–2020 understöder UNICEF-rundorna skolgången i Malawi i södra Afrika, ett av de fattigaste länderna i världen.

Insamlingsmål

I Malawi lever 70 % av familjerna i extrem fattigdom. En bra grundskola och inlärning av hög kvalitet är nycklarna till hållbar förändring och bättre framtid.

Det är också barnets rätt att få gå i en skola som känns bra och trygg att gå i. Intäkterna från rundorna används detta läsår till UNICEFs utbildnings- och barnskyddsarbete i detta land, som är ett av de fattigaste länderna i världen.

Läs mer om UNICEFs arbete i Malawi

Vi gör mycket gott med intäkterna från rundan

UNICEF främjar en bra och trygg skolgång för barn i Malawi på flera sätt. En barnvänlig skola har tillräckligt med skolmaterial, yrkeskunniga lärare och en elevkår som får påverka det som händer i deras skola. För att varje barn oavsett kön eller familjebakgrund skall få gå i en skola som känns bra att gå i och lära sig i, behövs långsiktigt påverkansarbete.

Fler lågstadier till Malawi

I Malawi är en av utmaningarna med skolgång att det helt enkelt inte finns tillräckligt med skolor för alla. För att ändra på situationen byggdes 201 nya lågstadier i landet under 2018 med hjälp av UNICEF!

Ny yrkeskunskap till lärarstuderanden

År 2018 infördes i alla malawiska lärarutbildningar ett utbildningsprogram som förnyats med stöd från UNICEF.

Påverkansarbete och lagförändringar

UNICEF arbetar som sakkunnig i Malawi för att få beslutsfattarna ge utbildningsfrågorna en central ställning. UNICEF arbetar också för att lagförändringar som främjar barnets rättigheter blir verklighet i människors vardag.

Eleverna med på beslutsfattande

Under året 2018 fick 499 nya skolor i Malawi ett elevråd. Nu får eleverna påverka de saker som berör dem samt lyfta fram problem som annars skulle kunna förbli olösta.

Titta på UNICEF-rundans videor!

Så skaffar du sponsorer 2019-2020

Swägä-ope Iina uppmuntrar eleverna till att skaffa sponsorer för UNICEF-rundan.

Tack till deltagarna 2019-2020

UNICEFs goodwill-ambassadör Iina Kuustonen tackar deltagarna i UNICEF-rundan för stödet till barnens skolgång i Malawi.

Halima fick en ny chans

Malawiska Halima var tvungen att hoppa av skolan men kunde fortsätta att gå i skolan tack vare en eftermiddagsskola som stöds av UNICEF.

Hawa förändrar världen

Malawiska Hawa utvecklar sin skola som medlem i elevrådet. Elevrådsverksamheten är en del av UNICEFs Safe Schools-projekt som gör skolorna bra och trygga för varje barn.

Vandringsmästartävling

Under läsåret 2019–2020 korar vi två vinnare i den traditionella Vandringsmästartävlingen. Dessutom belönar UNICEFs jury det mest uppfinningsrika utförande av evenemanget!

Anmälan

Anmäl din skola antingen till höstens Vandringsmästartävling senast 15.11.2019 eller vårens tävling senast 1.6.2020. Det mest uppfinningsrika utförandet av evenemanget väljs bland alla som deltagit under läsåret och anmält sig senast 1.6.

På blanketten ska antalet prestationer för hela skolan sammanlagt fyllas i. Antalet är lätt att samla in till exempel i slutet av rundan eller klassvis efteråt. Ni kan dokumentera ert kreativa utförande på valbart sätt, till exempel elektroniskt. Berätta i presentationen åtminstone varifrån ni fick idén till utförandet, hur det fungerade och en hurudan evenemangsdag ni hade.

Priser

Tävlingarnas pris är antingen en Maukka ja Väykkä-berättelsekonsert med Timo Parvela (på finska) eller ett besök av en UNICEF goodwillambassadör (på svenska).

Anmäl din skola

Vinnare

 • 2019 Kangaslammin koulu, Kangaslampi
 • 2018 Ikosen koulu, Pyhäsalmi (våren)
 • 2017 Lagmans skola, Jakobstad (hösten)
 • 2017 Rauman freinetkoulu, Raumo
 • 2016 Karvetin koulu, Nådendal
 • 2015 Nyhkälän koulu, Högfors
 • 2014 Kirkonmäen koulu, Somero
 • 2013 karvetin koulu, Nådendal
 • 2012 Selänpään koulu, Kouvola

Tack för ditt stöd!

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.