Hoppa till innehållet

Att testamentera en gåva är att bry sig

Helka Lukka och Hanna Katri Hetemäki

Många funderar länge på om det är nödvändigt att upprätta ett testamente åt sig. Det undrade också Hanna Katri Hetemäki och Helka Lukka. Syskonen hade länge haft i tankarna att göra ett testamente när de hörde om möjligheten att testamentera en gåva via UNICEF.

– Då började vi fundera mer på att göra ett testamente. Det var viktigt för oss att veta att testamentsgåvan går till att stödja barn via en organisation som sköter saker och ting säkert och pålitligt, säger Hanna Katri.

Både Hanna Katri och Helka har länge varit frivilliga inom UNICEF. För dem var det viktigt att arbetet för barnen kan fortsätta också i framtiden. Därför bestämde de sig för att i sina testamenten förutom sina närstående komma ihåg också UNICEF.

– Att upprätta ett testamente tycker jag handlar om att bry sig om andra människor, för i sitt testamente uttrycker man sin vilja om hur saker ska ordnas. På samma sätt är även en testamentsgåva ett tecken på att bry sig – i vårt fall att vi bryr oss om världens barn, säger Helka.

Kostnadsfri juridisk hjälp gjorde det enklare att upprätta testamentet

Varje myndig person ska gärna ha ett testamente, men många tror att det är komplicerat och besvärligt att göra det. Syskonen ansåg ändå att processen var enkel, för precis som alla andra testamentsgivare fick de kostnadsfri hjälp av UNICEFs advokatnätverk med att upprätta testamentet.

– Det är egentligen ganska lustigt att det till sist och slut var så enkelt att upprätta testamentet. För många, inklusive mig själv, går det ju många år innan man tar itu med testamentet. UNICEF hade en färdig process för att upprätta testamentet, och via dem fick vi också experthjälp med att skriva testamentet, berättar Helka.

Var och en kan själv avgöra hur mycket man vill donera

Syskonen har märkt att det också kan finnas missuppfattningar kring testamentsgåvor.

- När vi tog reda på mer om att testamentera en gåva förstod vi bättre vad det är frågan om. Det är inte bara för riktigt gamla eller rika som vill donera hela sin kvarlåtenskap, utan det passar vem som helst. Var och en kan själv avgöra hur mycket man vill donera, säger Helka.

Testamentsgåva för framtiden

Hanna Katri och Helka är nöjda med sitt beslut att testamentera en gåva till ett ändamål som är viktigt för dem. Sitt testamente upprättade de med hjälp av en advokat utan kostnad. De hoppas att deras gåva ska förändra barnens framtid i en bättre riktning.

– Jag tror på att alla barn föds till världen jämlika och lika värda. Men vid födseln tar jämlikheten slut. Jag hoppas att jag genom att testamentera en gåva kan främja jämlikheten och likvärdigheten ens en aning, sammanfattar Hanna Katri.

Beställ en kostnadsfri testamentsguide