Hoppa till innehållet

Ge en gåva och rädda liv i katastrofer

Välj donationssätt
Välj donationssätt
Välj gåvosumma
  • Minimidonation 2 €
  • Minimidonation 2 €

Om insamlingsmålet överskrids i samband med någon viss nödhjälp, används de insamlade medlen på andra krisområden.

Ett barn i famnen på en vuxen tittar på kameran.

 

Så här fungerar UNICEF

Vårt arbete är snabbt och effektivt, för vi har i fortgående krisberedskap fem strategiskt belägna lager: i Köpenhamn, Dubai, Shanghai, Kamerun och Colon i Panama.

Vacciner, nödhjälpsmat, mediciner, filtar, tält och andra förnödenheter levereras till platserna från det lager som är närmast vid vart och ett tillfälle. Dessutom lagrar vi förnödenheter redan i förväg för områden som hotas av kriser.

På plats arbetar UNICEF i nära samarbete med landets regering och andra organisationer. Arbetet fördelas enligt de olika behoven och organisationernas expertis, så att hjälpen kan distribueras så effektivt som möjligt.

Många decenniers erfarenhet av nödhjälpsarbete och lokalkännedom garanterar att hjälpen når fram till barnen och deras familjer.

Vårt arbete slutar inte efter nödhjälpen, utan vi hjälper landet i återuppbyggningsarbetet. Vår princip är att bygga samhällena starkare än förut. Att förebygga kriser och minska deras konsekvenser är en integrerad del av vårt långsiktiga arbete.