Hoppa till innehållet
Rädda liv i katastrofer!
Ge en nödhjälpsgåva

Kortbetalnings villkor

Avtalsvillkoren för återkommande kortbetalning

Den återkommande kortbetalningen är ett fortlöpande, tills vidare gällande avtal, där det dras en viss överenskommen summa från givarens kort varje månad.

Medlen används i UNICEFs långsiktiga och globala utvecklingsprogram för barnens rättigheter samt för att finansiera och förverkliga nödhjälp.

Gåvan debiteras från givarens kort månatligen, enligt anslutningsdagen. Gåvan syns på fakturan eller kontoutdraget senast följande bankdag. Om debiteringen från kortet inte lyckas på överenskommen dag försöker vi på nytt om sju (7) dagar. Givaren kan byta debiteringsdag när som helst genom att kontakta Finlands UNICEFs kundservice.

Gåvosumman väljs när man ansluter sig som månadsgivare. Givaren kan vid behov ändra summan genom att kontakta Finlands UNICEFs kundservice.

Som fakturerare står Finlands UNICEF Helsingfors.

Gåvokontraktet är giltigt tillsvidare. Kontraktet kan avbrytas genom att kontakta Finlands UNICEFs kundservice.

När kortet byts ut skickar vi en länk till e-postadressen som givaren angivit och via den går det att uppdatera de nya kortuppgifterna

Finlands UNICEF varken behandlar eller sparar givarens kortnummer i något skede. Nets (f.d. Luottokunta) garaneterar att betalningen med kort är trygg med det PCI DSS –certifierade systemet (Payment Card Industry Data Security Standard).

Finlands UNICEFs kundservice:
tfn. 09 584 50 290 (må-fr kl 9-18)
[email protected]