Hoppa till innehållet

Materialbeställning

Största delen av UNICEFs material om de mänskliga rättigheterna och global fostran finns i elektroniskt format, men en del kan beställas per post. 

Material levereras ett stycke om annars inte har sagt. Kryssa i de alternativ du vill ha och fyll i dina adressuppgifter på blanketten nedan. Du kan bekanta dig närmare med vår svenskspråkiga materialet på sidan undervisningsmaterial, där hittar du dem i elektronisk form. Materialen är kostnadsfria.

Tilläggsinformation: [email protected]

BESTÄLL VIA POSTEN

Guider, broschyrer och affischer

Obs. Hitta en rättighet -affischen skickas separat i en papptub. Se till att du accepterar båda försändelserna när du beställer både affischuppsättningen och andra produkter.

Information om beställare

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.