Hoppa till innehållet

Språk är en rikedom

Årskurser: 1.-3.
Läroämne: historia, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar 

 • Identifiera, känna igen och uppskatta sin egen och gruppens språkliga mångfald. 
 • Undersöka och reflektera över språk, och språkets betydelse för tänkande, känslor och interaktion. 
 • Lägga märke till situationer för språkanvändning, språkrelaterade funktioner och vokabulär. 

 

Instruktioner

1. I den här uppgiften är det särskilt viktigt att notera att ingen elev eller lärare är en representant för eller expert på de språk personen kan, även om det är frågan om det egna modersmålet. Under uppgiftens gång gäller det att se till att ingen får särskild uppmärksamhet på ett negativt sätt, eller blir åtskild från gruppen till följd av sina egenskaper eller sin bakgrund.

 
2. Titta på videon Lumoava lukutaito -oppimateriaali: Kielet ovat rikkaus, där du hör en diskussion på olika språk med syntolkning.

 
 3. Diskutera tillsammans efter att ni har sett videon:

 • Kände ni igen alla språk i videon? Kan ni språken i videon? 
 • Kände ni igen några ord på olika språk i videon? (T.ex. tack, förlåt) 
 • Vilka olika språk känner ni till? 
 • Vilka olika språk kan er grupp? 
 • Vilka språk skulle ni vilja kunna? 
 • Varför används syntolkning? 
 • Känner ni till tecken eller teckenspråk? 
 • Känner ni till kodspråk som används vid datorprogrammering? 
 • Kan ni läsa noter? 
 • Har någon i er grupp någonsin hittat på ett hemligt språk eller en hemlig skrift? 
 • Vad tycker ni om uttrycket "Musik är ett språk utan ord”? 
 • Vad tror ni att ordet “känslospråk” betyder? 

 
4. Skapa en gemensam ordlista för er grupp. Lista sådana uttryck som ni använder dagligen i skolan eller hemma på ett språk som ni kan eller som ni har valt. Ni kan komplettera er lista med hjälp av en ordbok eller via internet, till exempel med språk ni vill lära er i framtiden.

Gruppens gemensamma ordlista kan exempelvis sammanställas digitalt i en bildserie, på en affisch eller som en tavla.  

Visa uppskattning för språken i er grupp, håll er ordlista synlig och använd olika språk i vardagen.  

När ni listar ord, undersök vilka olika språk som ni redan kan inom er grupp, och uppskatta olika språk. Språkkunskaper är viktiga för att kunna uttrycka sig på det sätt man vill. 

Uppgiften passar även för studier i modersmålet eller S2-lektioner, där ni kan göra ordboken på ert eget modersmål och leta efter svenskspråkiga motsvarigheter till orden. 
 

5. När ni har sammanställt er grupps gemensamma ordlista, reflektera gemensamt över hur uppskattning för och kunskaper i olika språk hör ihop med barnets rättigheter. Ni kan fundera på detta utgående från följande delar ur barnkonventionen: 
 

 • Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter. (artikel 13) 
 • Barnet har rätt att ta emot information. (artikel 13) 
 • Barnet har rätt att få tillgång till information via till exempel tv, radio och tidningar. Staten ska uppmuntra massmedierna att producera material som stöder barnets välfärd och utveckling. Barn ska skyddas mot material som kan ha skadlig inverkan. (artikel 17) 
 • Ett barn har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. (artikel 28) 
 • Utbildningen ska utveckla barnets individuella färdigheter, respekt för de mänskliga rättigheterna, för barnets föräldrar, den egna kulturen och för andra kulturer. (artikel 29) 
 • Ett barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sitt eget språk, sin egen kultur och religion. (artikel 30) 

 
6. Men hjälp av UNICEFs Känslomojäng kan ni fortsätta med språkbehandlingen som en extra uppgift eller hemuppgift. Skriv ett elektroniskt brev med hjälp av Känslomojängen. Brevet kan riktas till vårdnadshavaren, syskon, gudförälder, lärare eller till dig själv.

Känslomojängen är ett gratis online-läromedel producerat av UNICEF Finland, som används för att öva på att uttrycka känslor genom skriven text, GIF-animationer och emojis.  

Men hjälp av Känslomojängen kan man skriva brev hem om exempelvis vilka ämnen som har diskuterats i skolan. Det finns också en finskspråkig version av Känslomojängen, som heter Tunnevekotin.

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.