Hoppa till innehållet

Socialt välmående i skolmiljön

Målsättningar:

  • Att bekanta sig med barnets rättigheter och begreppet socialt välmående och dess olika områden.
  • Att utforska hur socialt välbefinnande kan förverkligas i skolmiljön.
  • Att notera att alla har möjlighet att medverka till att barnets rättigheter förverkligas i skolmiljön.

 

Instruktion:

1. Titta på videon om barnets rättigheter. Repetera dessutom gemensamt artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter med hjälp av det sammandrag som UNICEF sammanställt.

 

2. Berätta för eleverna att FN:s konvention om barnets rättigheter innefattar skyldighet att säkerställa barns vård och omsorg. Till exempel har varje barn rätt till hälsa, tillräcklig näring och levnadsstandard samt en trygg miljö. Förklara också att en viktig del av människans välmående är socialt välmående, dvs. hur vi mår i olika sociala situationer och miljöer och i våra mänskliga relationer.

Dela sedan in er i smågrupper och ta genom gruppdiskussioner fram definitioner av följande begrepp som rör socialt välmående.

  • Gemenskap
  • Närhet
  • Växelverkan
  • Familj
  • Emotionella färdigheter
  • Gruppfärdigheter
  • Samhällelig påverkan

Påminn eleverna om att man i definitionerna bör ta hänsyn till olika slags människor så att de inte blir exkluderande.

 

3. Fundera under gemensamma diskussioner i hela undervisningsgruppen på vilka artiklar i konventionen om barnets rättigheter som berör socialt välmående och de begrepp som ni har definierat tidigare. Ni kan använda UNICEF:s sammanfattning av FN:s konvention om barnets rättigheter som underlagstext.

 

4. Gå tillbaka till era smågrupper och rita kartor/planer över skolan. När kartan eller planritningen är klar, använd olika färger för att markera platser för socialt välmående. Var känner eleverna en känsla av gemenskap? Var i skolan är emotionella och interaktionsfärdigheter mer uttalade? Och var i skolan finns det möjligheter till samhällelig påverkan? Obs! Ni kan också använda färdiga planritningar över skolan för den här uppgiften.

Presentera slutligen de kartor som tagits fram i smågrupperna och de platser som stödjer socialt välmående som markerats på dem turvis för hela undervisningsgruppen.

Årskurser: 7.-9.
Läroämne: hälsokunskap, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur, samhällslära
Produkttyper: Uppgifter

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.