Hoppa till innehållet

Så här talar du med ett barn om klimatförändringen

Årskurser: 1.-3., 4.-6., 7.-9.
Läroämne: geografi, hälsokunskap, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur, omgivningslära, samhällslära
Produkttyper: Uppgifter

Klimatförändringen påverkar nästan varje barn i världen. UNICEF samlade tips hur man ska tala om klimatfrågor med ett barn. 

Det är viktigt att tala om klimatfrågorna med ett barn, fastän föräldrarna kan tycka att det är svårt. Det är helt naturligt att man vill skydda barnen mot bekymmer och sorg.  

Barn kan uppleva många känslor i samband med klimatförändringen, såsom ångest, rädsla, sorg och ilska. De här känslorna är mycket vanliga reaktioner på saker som skapar osäkerhet och otrygghet.  

Du kan inte lösa klimatförändringen för ditt barns räkning, men du kan berätta fakta om uppvärmningen av klimatet för barnet.  Ni kan också tillsammans diskutera olika sätt att mildra förändringarna.   

Här är några tips på hur du kan föra en öppen och hoppingivande diskussion om klimatförändringen, utan att för den skull bortse från hur allvarlig frågan är. 

1. Sätt dig in i ämnet

Ingen har svar på alla klimatförändringsfrågor. På nätet finns det till all lycka massor av tillförlitligt material, som hjälper dig att göra dig förtrogen med ämnet.   

Den av Finlands miljöministerium publicerade klimatårsberättelsen erbjuder en god översikt av situationen vad gäller de finländska utsläppen och klimatåtgärderna.  

Det lönar sig också att prata med andra föräldrar och höra hur de hanterar ämnet med sina barn. Kom ihåg: det är okej om du inte kan svara på alla frågor som ditt barn ställer - se det som en möjlighet att hitta svaren tillsammans. 

2. Lyssna

Ta reda på vad ditt barn redan vet om klimatförändringen och hur hen känner inför den. Du kanske blir förvånad över hur mycket kunskap och idéer ditt barn redan har om ämnet.   

Att lyssna hjälper dig att förstå vilka rädslor och förhoppningar ditt barn kan ha om planetens tillstånd. Ge ditt barn din fulla uppmärksamhet och avfärda inte eller försök inte bagatellisera hens oro. Påminn också ditt barn om att hen alltid kan komma till dig för att prata om vilken fråga som helst.   

Ditt barn är inte nödvändigtvis oroligt över klimatförändringen. Det är bara en bra sak. Barn har ingen skyldighet att känna sig oroade eller ängsliga över miljöfrågor. 

- Det är viktigt att den vuxna inte överför sin egen oro till barnet. Därför är det en bra idé att vara medveten om sina egna känslor inför klimatförändringen innan man pratar med sitt barn, säger Minna Suihkonen, expert på klimatförändringen på Finlands UNICEF.  

3. Berätta konkret och med ett lämpligt språk

Du känner ditt barn bäst, så se till att informationen är på rätt nivå för barnet. En bra utgångspunkt kan vara att försöka relatera klimatförändringen till konkreta saker i barnets vardag och utforska fakta tillsammans.   

Kom också ihåg biblioteket! Det finns flera böcker för barn och ungdomar om klimatförändringen. De har samlats exempelvis i Helmet-bibliotekets klimatbokcirklars boklistor.  

4. Gå ut tillsammans

Rör dig ute i naturen med ditt barn så mycket som möjligt och uppmuntra barnet att leka utomhus. På så sätt hjälper du barnet att bygga upp en bra och respektfull relation till naturen.   

När ni är ute tillsammans, stanna upp och utforska naturen, om det så är ett träd, ett moln, ett spindelnät eller en fågel. Att bara ta det lugnt och uppskatta naturen kan hjälpa ditt barn att utveckla en känsla av nyfikenhet och förundran över naturen. Plantera frön tillsammans och se hur något litet växer till något större och vackrare. 

5. Fokusera på lösningarna

Försök att hitta lösningar på de problem ni diskuterar. Undersök tillsammans med barnet exempel på människor som arbetar för att bekämpa klimatförändringen. Diskutera positiva och inspirerande berättelser som ni har sett i nyheterna eller i er närmiljö.  

- Barn är ofta mycket lösningsorienterade när det gäller klimatförändringen. Det är något att värna om. Att agera skapar hopp", konstaterar Minna Suihkonen.     

Diskutera vad ni kan göra tillsammans som familj, till exempel att minska matsvinnet, spara vatten, återvinna och stänga av onödiga elektriska apparater och lampor. Detta stärker tanken på att alla kan göra något för att bekämpa klimatförändringen.  

Hitta på andra åtgärder som ni skulle kunna vidta. Skulle ni kunna köpa mindre kläder och andra varor? Skulle ni kunna gå eller cykla i stället för att åka bil? Skulle ni kunna avstå från att flyga? Eller vad sägs om att äta en mera växtbaserad kost? 

6. Ge kraft att agera

Berätta för barnet att många försvarar vår planet och att hen också kan göra det. Om hen visar intresse, kan ni bekanta er med berättelserna om unga klimataktivister (på engelska) och på Youtube titta på en video (på engelska) med samma tema.  

Genom att höra unga människors berättelser kan barnen känna sig mindre ensamma i sina klimatbekymmer och kan också få inspiration till att själva börja göra något. Var öppen för vad ditt barn har att säga om klimatrörelsen och den roll hen vill spela i den. 

I avsnittet klimatfostran i Luokaopen ilmasto-opas (på finska) hittar du tips om hur också en lågstadieelev kan påverka i klimatangelägenheterna.   

Tvinga ändå inte på ditt barn några tankar, utan skapa hellre en öppen kommunikation. Betona att klimatfrågorna är viktiga och att vi alla har en möjlighet att vara en del av lösningen. 

 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.