Hoppa till innehållet

Kopplingen mellan barnets rättigheter och välbefinnande

Årskurser: 3.-6.
Läroämne: hälsokunskap, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar: 

 • Att dryfta förutsättningarna för det egna välbefinnandet och andra barns välbefinnande och lära sig hur de hänger samman med barnets rättigheter.  
 • Att identifiera och räkna upp barnets viktigaste rättigheter. 
 • Att kunna förena barnets rättigheter med den egna vardagsmiljön och sin egen och andras verksamhet. 

 

Instruktioner: 
 

1. Titta tillsammans på bilden på UNICEFs affisch Hitta en rättighet! och upprepa samtidigt för eleverna att varje barn i världen har samma rättigheter. Värdens länder har avtalat om dem i FN:s Konvention om barnets rättigheter. Berätta att man kan hitta många av barnets rättigheter i bilden på affischen. 

 

2. Berätta att varje barn har rätt till välbefinnande. Ge eller visa barnen följande anvisning för arbete i par eller grupp:
 
Vad kommer du att tänka på när du hör ordet välbefinnande? 

Vilka saker behövs för att ett barn ska må bra och känna sig tryggt och säkert? 

Leta upp saker som har med välbefinnande att göra i bilden på affischen och säg dem högt i tur och ordning.  

Du kan också skriva ner de saker du hittar.  
 

3. Berätta för eleverna att välbefinnandet består av olika delar. Ett sätt att beskriva välbefinnande är att dela upp det i fysisk, psykisk och social hälsa och välbefinnande. De innebär att kroppen mår bra, att man är bekväm med sina känslor och tankar och att man är bekväm med andra människor. 
 
Varje barn har rätt att gå i skola, rätt till hälsa, tillräcklig näring, en hälsosam och trygg miljö, vila, lek och fritid och många andra viktiga saker. 
 
Gå igenom de saker som barnen hittat och leta på affischen upp åtminstone följande saker: 

 • Barnen går i skola och lär sig. 
 • Barnen leker, spelar och firar fritid på rasten. 
 • Barnen har många slags familjer och alla familjer är goda och värdefulla. 
 • Barnen får berätta sina tankar och åsikter, dvs. uttrycka sig. 
 • Barnen får prata om saker och bekymmer som de funderar på med en trygg och pålitlig vuxen.  
 • Ett barn får hjälp och vård när hen har gjort sig illa. 
 • Barnen äter hälsosam mat, som hjälper dem att växa och utvecklas och de dricker rent vatten. 
 • Ett barn får hälsovård exempelvis av skolläkaren. 
 • Barnen får vara just det som de är, var och en sig själv och som hen är.  

 

4. Repetera att alla de här sakerna tillkommer alla barn. Varje barn har rätt att må bra och det ankommer på de vuxna att se till det och ta hand om barnen. 

 

5. Diskutera till slut om hur barnen själva kan medverka till att det är bra och tryggt att vara exempelvis i skolan:

Vilket ansvar har var och en att se till att andra barns rättigheter tillgodoses?  

Vilka saker i vardagen hjälper dig att må bra? 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.