Hoppa till innehållet

Klimatordlista

Årskurser: 1.-3.
Läroämne: livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur, omgivningslära, samhällslära
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar

 • Att öva att läsa och tolka texter och vokabulär med anknytning till klimatförändringen.  
 • Att fördjupa förståelsen för klimatförändringen och klimatpåverkan.  
 • Att få redskap för att begränsa klimatförändringen och för att anpassa sig till klimatförändringen. 

 

Instruktion

1. Utarbeta en egen klimatordlista för er grupp. Arbeta parvis eller i smågrupper och sammanslå till slut varje pars eller grupps arbete till en gemensam delad handling, diaserie eller affisch.  

2. Börja med att skriva upp ord och saker med anknytning till klimatförändringen som ni redan känner till. Skriv parvis eller i smågrupper upp orden på en lista eller tankekarta. Dryfta i synnerhet sådana ord och saker som ni har hört, men vilkas betydelse ni inte vet. 

3. I den här uppgiften har samlats i synnerhet sådana ord och termer, som kan vara till hjälp för att förstå klimatförändringen och påverka klimatförändringen, om man känner till och förstår dem. Lägg ord från listan nedan till den ordlista ni själva gör.  

4. Gå i läroböckerna igenom ord och saker som ansluter sig till klimatförändringen. Leta i böckerna fram ord till klimatordlistan samt förklaringar av orden.  

5. Sök härnäst upp en kort förklaring av varje ord som ni valt och anteckna förklaringarna i den gemensamma klimatordlistan. Ni kan leta efter förklaringar i många olika källor. Ägna uppmärksamhet åt källornas reliabilitet. Skriv upp källorna i er klimatordlista till exempel för att användas i en källförteckning.  

6. Ni kan också sammanställa ordlistan gemensamt och dela orden åt paren eller smågrupperna, så att varje par eller smågrupp får olika ord att ta reda på.  

7. Samla de utredda orden i en gemensam klimatordlista. Håll klimatordlistan framme och fördjupa er i de ord och termer som samlats i den.  

8. Diskutera till slut tillsammans: 

 • Varför är det viktigt att förstå olika slags ord som ansluter sig till klimatförändringen? 
 • Varför borde man tala om klimatförändringen och klimatpåverkan så att alla förstår vad man talar om? 
 • Hur kan ni själv främja att alla människor skulle ha tillräckliga kunskaper om klimatförändringen och klimatpåverkan? 

9. Klimatordlistan kan i fortsättningen utnyttjas även som ett ordförklaringsspel eller som en informationskälla i projekt med anknytning till klimatförändringen.  

 

Klimatordlista

 • Koldioxidneutral 
 • Ekosystem 
 • Växthusgas 
 • Koldioxidavtryck 
 • Ansvarsfullt mode 
 • Biologisk mångfald 
 • Förlust av biologisk mångfald 
 • Agenda 2030 / hållbar utveckling 
 • Rättvis övergång 
 • Mänskliga rättigheter 
 • Barnets rättigheter 
 • Klimatpåverkan eller klimataktivism 
 • Begränsning av klimatförändringar 
 • Klimatanpassning 

 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.