Hoppa till innehållet

Klimatförändringen hotar rättigheterna för världens barn

Årskurser: 3.-6., 4.-6.
Läroämne: livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur, omgivningslära, samhällslära
Produkttyper: Uppgifter

Mål

  • Att lära sig förstå klimatförändringens konsekvenser för barnets rättigheter överallt i världen. 

 

Instruktioner

  • Dela upp eleverna i smågrupper. Bekanta er med konventionen om barnets rättigheter: 
    FN:s konvention om barnets rättigheter är ett människorättsavtal som gäller barn, vars viktigaste målsättning är att garantera hälsa, utbildning, likställdhet och säkerhet för alla barn. Den definierar de grundläggande mänskliga rättigheter som tillkommer varje barn. Nästan alla världens länder har godkänt konventionen. 
  • Fundera på de klimatförändringens nedan uppräknade effekter på barnets rättigheter. Fundera i smågrupperna: Hur hotar klimatförändringen tillgodoseendet av barnets olika rättigheter?   
  • Sammanställ gruppernas funderingar: Hurdana hotsituationer identifierade ni? Sammanställ smågruppernas svar exempelvis på tavlan, i ett ordmoln eller ett delat dokument. 
  • Diskutera till slut: Vilka av barnets rättigheter tycker ni att är allvarligast hotade? Och hotar klimatförändringen rättigheterna för de barn som bor i Finland? Hur?   

 

Klimatförändringens effekter på barnets rättigheter 

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter 
Klimatförändringen hotar likställdheten mellan världens barn. Klimatförändringen påverkar exempelvis föräldrarnas förmögenhet och tillgången till mat och vatten. 
 
Artikel 6: Rätt till livet 
Eftersom klimatförändringen hotar tillgången till mat och vatten, är den också ett hot mot barnens utveckling och överlevnad. 
 
Artikel 22: Flyktingbarn 
På grund av klimatförändringen är många barn och deras familjer tvungna att fly från sina hemtrakter. Till exempel torka, översvämningar, hunger och törst leder till flyktingskap.  
 
Artikel 24: Rätt till hälsa och hälso- och sjukvård 
Torka, översvämningar och ökade sjukdomar påverkar exempelvis barnens hälsa. 
 
Artikel 27: Rätt till en tillräcklig levnadsstandard 
Exempelvis torka och översvämningar förstör hem och berövar föräldrarna deras näringar, varvid familjens möjligheter att skaffa mat, vatten och kläder försämras. 
 
Artikel 28: Rätt till kostnadsfri utbildning 
Naturkatastrofer förstör barnens skolor, så skolorna kan vara stängda också i långa tider. Byar kan bli avklippta från omvärlden på grund av översvämningar, så att det är omöjligt att ta sig till skolan. En del barn blir tvungna att stanna hemma, eftersom det behövs arbetskraft hemma eller föräldrarna inte har råd att köpa skolmaterial, när pengarna går åt till återuppbyggnadsarbete. 
 
Artikel 38: Krig och väpnade konflikter 
Olika slags konflikter ökar, för det finns allt mindre mat och vatten att tillgå. I konflikter är barnens ställning särskilt utsatt och de behöver skydd. 

 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.