Hoppa till innehållet

Glädjen och nyttan med läsning

Årskurser: 1.-3.
Läroämne: livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar

  • Öva på att läsa och tolka bilder, samt att uttrycka egna tankar och känslor genom bilder. 
  • Öva er på kommunikationsfärdigheter, att diskutera och att lyssna. 
  • Bekanta er med barnets rättigheter och hur de bidrar till att bygga ett gott liv. 
  • Observera hur läs- och skrivförmåga främjar uppbyggandet av ett gott liv. 

 

Instruktioner

1. Diskutera tillsammans: Vilka glada och trevliga saker är kopplade till läskunnighet och läsning? Vilka fördelar är kopplade till läskunnighet och läsning? Ni kan lista era idéer och tankar på tavlan med ord eller bilder.

 
2. Bekanta er med barnets rättigheter. Barnkonventionen listar alla rättigheter som gäller för alla barn i världen, syftet är att garantera varje barn allt som behövs för ett gott liv. Komplettera er lista över glädje och fördelar med läsning med hjälp av konventionen om barnets rättigheter. Vilka nya glädjeämnen och fördelar med läsning kan ni hitta i konventionen?

 
3. Titta på bilderna från Mumindalen. Diskutera bilderna med hjälp av följande frågor:

  • Vilka glädjeämnen kopplade till läsning finns det i bilden? Till exempel att läsa tillsammans, att lugna ner sig genom att läsa, att läsa högt för andra och att lyssna på en berättelse. Vilka andra glädjeämnen med läsning kan ni hitta i bilderna? 
  • Vilka fördelar med läs- och skrivkunnighet finns det i bilden? Till exempel: att lära sig en ny färdighet, att njuta av att läsa, att uttrycka sin åsikt. Vilka andra fördelar med läsning kan ni hitta i bilderna? 
  • Vilka av barnets rättigheter kan ni hitta i bilderna? 


4. En fördel och ett glädjeämne med läsning är att man kan lära sig att känna medkänsla. Diskutera tillsammans varför man genom att läsa kan bli bättre på att känna medkänsla. Medkänsla innebär till exempel att kunna sätta sig i någon annans situation, att förstå någon annans perspektiv, att glädjas för andras del samt att respektera sig själv, andra och naturen. Varför och hur kan läsning hjälpa en att lära sig mera om medkänsla? I vilka situationer kan medkänslofärdigheter vara till nytta och nöje?

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.