Hoppa till innehållet

Förutsättningar för välmående

Målsättningar: 


- Att repetera de viktigaste delområdena i barnets rättigheter. 
- Att dryfta barnets rättigheter med tanke på förutsättningarna för välbefinnande samt förena dem med konkreta saker i det egna livet. 
- Att få metoder för att främja eget och andras välbefinnande. 
 

Instruktioner: 

1. Instruera eleverna att arbeta i par eller grupp: 
 
(Instruktioner åt eleverna) 
Fundera vilka delområden som hör till välbefinnandet? 
Vilka saker behövs för att ett barn och en ung person ska må bra? Skriv ner. 
 

2. Gå igenom vad eleverna har samlat in och sammanfatta definitionen av välbefinnande: 

 • Välbefinnande kan definieras på olika sätt och välbefinnande kan betyda olika saker för olika människor. 
 • Övergripande hälsa kan anses bestå av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.   
 • Dessa inkluderar bland annat att man orkar och kroppen mår bra, tillräcklig sömn, hälsosam kost, mental hälsa, välbefinnande i mänskliga relationer och att få vara sig själv utan att bli diskriminerad samt att få känna sig som en del av en meningsfull grupp. 

 

3. Fundera på vilket sätt barnets rättigheter påverkar välbefinnandet när de tillgodoses. Vad händer om de inte tillgodoses? Diskutera kopplingen mellan välbefinnande och följande rättigheter för barnen. Ni kan till tillämpliga delar använda er av bilden på UNICEFs affisch Hitta en rättighet!

 • Rätt att uttrycka sina egna åsikter och tankar.
 • Rätt lära sig och gå i skola.  
 • Rätt att fira fritid och njuta av kultur. 
 • Rätt till att inget barn eller ingen ung person diskrimineras på grund av sin familj eller av någon annan orsak. 
 • Rätt till hälsovård och näring. 
   

4. Fortsätt att arbeta i par eller grupper: instruera eleverna att sammanställa tre tips om hur var och en kan bidra till sitt eget och andras välbefinnande i sitt dagliga liv. Presentera tipsen i form av en kort video eller en liten presentation som kan visas för andra.

Dela ut olika delområden i välbefinnandet till paren/grupperna: 

 • Mänskliga relationer 
 • Känslomässigt välbefinnande 
 • Fysiskt välbefinnande  

 

5. Titta på videorna/presentationerna och diskutera om de tankar som de väcker.

Vilka små saker kan du göra under dagen för att göra det möjligt att må bra/bättre i just den här saken? 

Vad behöver lärare och vårdnadshavare göra för att de ska kunna handla så att de stöder barns och ungdomars välbefinnande i det här avseendet? 

Årskurser:
Läroämne: hälsokunskap, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.