Hoppa till innehållet

Bilder som känslornas tolk

Årskurser: 1.-2.
Läroämne: bildkonst, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar

 • Öva på att läsa och tolka bilder, och formulera egna tankar och känslor med hjälp av bilder. 
 • Öva på interaktionsfärdigheter, att samtala och att lyssna. 
 • Bekanta dig med barnets rättigheter. 

 

Instruktioner

1. Bekanta er med barnets rättigheter.

 
2. Dela upp eleverna parvis eller i små grupper så att alla kan se bilderna som används i uppgiften under diskussionen (bilderna finns i slutet av sidan under uppgiftsinstruktionerna). Ni kan också börja med att titta på bilderna tillsammans.

 
3. Uppmuntra eleverna att diskutera barnets rättigheter och vad som behövs för ett bra liv med hjälp av bilderna från Mumindalen. Diskussionsfrågorna kan delas ut till paren eller grupperna, eller så läser man frågorna högt en i taget. Det lönar sig att ge en kort stund för diskussion efter varje fråga, innan man går vidare till nästa. Eleverna svarar på varje fråga genom att välja den bild som de tycker bäst svarar på frågan.

Påminn eleverna innan ni börjar diskutera att det står skrivet i Konventionen om barnets rättigheter att barn har rätt att uttrycka sina åsikter förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter, (artikel 13). 

Ni kan också svara på frågorna tillsammans genom att gemensamt välja en bild, och tillsammans diskutera valet och motiveringarna till varför just den bilden passar bra som svar på frågan. 

Välj en bild som bäst illustrerar... 

 • ...vad du drömmer om idag. 
 • ...vad som gör det lättare att lära sig. 
 • ...vad du är tacksam för. 
 • ...vad du tycker om vänskap. 
 • ...vad som senast störde dig. 
 • ...vad du är rädd för. 
 • ...vad som får dig att må bra. 
 • ...vad du är entusiastisk över. 
 • ...vad som får dig att känna dig trygg. 

 

Fortsätt att titta på bilderna med barnets rättigheter i åtanke. Vilken av bilderna illustrerar bäst... 

 • ...barnets rätt att gå i skolan. 
 • ...barnets rätt att uttrycka sin egen åsikt, så länge den inte kränker andras rättigheter. 
 • ...barnets rätt till vila och lek. 
 • ...barnets rätt att leva så hälsosamt som möjligt och att få vård vid behov. 
 • ...barnets rätt att få information. 
 • ...att det är vuxnas uppgift att säkerställa barnets rättigheter. 
 • ...att barnets rättigheter gäller alla barn.

 

Bilder

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.