Hoppa till innehållet

Berättarfärdigheter

Årskurser: 1.-2.
Läroämne: bildkonst, drama, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar

 • Att öva på att uttrycka din egen åsikt på olika sätt. 
 • Att identifiera färdigheter kopplade till läsning och berättande. 
 • Att öva på att känna igen berättelsens grundstruktur genom läsning, lyssnande och berättande. 

 

Instruktioner

1. Läs eller titta på “Historien om den sista draken i världen” i små grupper. Novellen finns i bilagan till uppgiften och avsnittet i den animerade serien kan ses på Yle Arenan

Hitta berättelsens början, mitt- eller vändpunkt och slut, genom att diskutera tillsammans. Fundera vidare i grupp på vad berättelsen handlar om. Handlar den om vänskap, längtan, avund, empati? Vad mer? 

 

2. Dela upp eleverna i mindre grupper. Varje grupp presenterar eller berättar den berättelse de just har läst eller lyssnat på med hjälp av någon av de metoder som listas nedan.

Ni kan själva hitta på egna metoder för att berätta berättelsen. Tanken är att grupperna skall använda olika metoder för att återberätta berättelsen. 

När ni återberättar berättelsen på olika sätt och med egna ord, kan ni också byta ut den ursprungliga berättelsens karaktärer och platser. 

Välj de berättarmetoder från listan som passar bäst för de små grupperna. Kom överens om en lämplig tid för grupparbetet utgående från vilka berättarmetoder ni valt. 

Påminn alla före grupparbetet om att det står skrivet i Konventionen om barnets rättigheter att barn har rätt att uttrycka sina åsikter, förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter (artikel 13). 

Grupperna kan berätta sin historia med följande metoder: 

 • Med hjälp av GIF-animationer (nertill på sidan efter instruktionerna) 
 • Med hjälp av bilder (nertill på sidan efter instruktionerna) 
 • Genom att skapa en kort tecknad serie 
 • Genom en dockteaterföreställning med hjälp av leksaker 
 • Genom att fotografera gruppmedlemmar eller leksaker 
 • Genom att skriva eller muntligt berätta historien med egna ord 
 • Som pantomim 
 • Som nyhetsvideo 
 • Ni kan själva hitta på fler olika sätt att berätta historien 

 

3. Ta del av gruppernas olika versioner av berättelsen. Diskutera efter presentationerna:

 • Vad hade alla berättelser gemensamt? 
 • Vilka skillnader märkte ni? Vad beror skillnaderna på? 
 • Hur kändes det att presentera berättelsen på ett annat sätt? 
 • Hur kändes det att titta och lyssna på andras berättelser? 
 • Vilka olika färdigheter behövs för att kunna berätta en historia på det sätt ni valde? Jämför de olika berättarmetoderna med varandra. 
 • Vilka gemensamma färdigheter behövs för alla dessa? 
 • Var kan man lära sig dessa färdigheter? Vad kan man lära sig i skolan? Och vad hemma eller i samband med fritidsaktiviteter? 
 • Hur hjälper de färdigheter ni identifierat för att uttrycka sin egen åsikt? 

 

GIF-animationer

 

Bilder

 

 

 

Öppna bilagan

På Svenska

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.