Hoppa till innehållet

Barnets rättigheter och välmående

Målsättningar: 

 • Att dryfta förutsättningarna för det egna välbefinnandet och andra barns välbefinnande och lära sig hur de hänger samman med barnets rättigheter.
 • Att med hjälp av en bild kunna koppla samman barnets rättigheter med den egna vardagsmiljön. 

 

Instruktioner:


1. Titta tillsammans på bilden på UNICEFs affisch Hitta en rättighet! och upprepa samtidigt för eleverna att varje barn i världen har samma rättigheter. Det finns ett gemensamt avtal om den, FN:s Konvention om barnets rättigheter. Berätta att man kan hitta många av barnets rättigheter i bilden på affischen. 

 

2. Berätta att varje barn har rätt till välbefinnande. Ge eller visa barnen följande anvisning för arbete i par eller grupp:
 
VILKA SAKER BEHÖVS DET FÖR ATT ETT BARN SKA MÅ BRA OCH HA DET BRA I LIVET? 

LETA UPP DEM PÅ BILDEN OCH SÄG DEM HÖGT. 

DU KAN OCKSÅ SKRIVA ELLER RITA DEM.  

 

3. Tala om för eleverna att det ingår många delar i välbefinnandet: att kroppen mår bra, att man är bekväm med sina känslor och tankar och att man är bekväm med andra människor. (Fysisk, psykisk och social hälsa). Varje barn har rätt att gå i skola, rätt till hälsa, tillräcklig näring, en hälsosam och trygg miljö samt vila, lek och fritid och många andra viktiga saker.
 
Gå igenom de saker som barnen hittat och leta på affischen upp åtminstone följande saker: 

 • Barnen går i skola och lär sig. 
 • Barnen leker, spelar och tillbringar fritid på rasten. 
 • Barnen har många slags familjer och alla familjer är lika goda och värdefulla. 
 • Barnen får berätta sina tankar och åsikter, dvs. uttrycka sig. 
 • Barnen får prata om saker och bekymmer som de funderar på med en trygg och pålitlig vuxen.  
 • Ett barn får hjälp och vård när hen har gjort sig illa. 
 • Barnen äter hälsosam mat, som hjälper dem att växa och utvecklas och de dricker rent vatten. 
 • Ett barn får hälsovård exempelvis av skolläkaren. 
 • Barnen får vara just det som de är, var och en sig själv och som hen är. 

 

4. Repetera att alla de här sakerna tillkommer alla barn. Varje barn har rätt att må bra och det ankommer på de vuxna att se till det och ta hand om barnen.

 

5. Diskutera till slut om hur barnen själva kan medverka till att det är bra och tryggt att vara exempelvis i skolan och vilka saker som hjälper eleverna att må bra.

Årskurser: 1.-2., 1.-3., förskola
Läroämne: hälsokunskap, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.