Hoppa till innehållet

Synliggör dina styrkor

Årskurser: 1.-3.
Läroämne: bildkonst, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar 

 • Inse hur barnets rättigheter påverkar nivån av välfärd.  
 • Öva på empati och att uttrycka sig själv.  
 • Känna igen och namnge sina egna styrkor.  

 

Instruktioner

Den här uppgiften innehåller även instruktioner för barnets vårdnadshavare, samt en artikel som kan delas med hemmet, så att man kan fortsätta med uppgiften hemma. 

 
1. Läs berättelsen "Det osynliga barnet" (se bilagan) eller titta på avsnittet "Det osynliga barnet" på Yle Arenan. Bilagan hittas nertill på sidan efter instruktionerna.

 
 2. Diskutera berättelsen:

 • Varför hade Ninni blivit osynlig? 
 • Vad gjorde att Ninni blev synlig igen? 
 • Hur förhöll sig Mumindalens invånare till den osynliga Ninni? Varför? 
 • När Ninni blev synlig, hur förhöll hon sig till andra? Varför? 
 • Vilka styrkor tycker ni att ni Ninni har? Vad är Ninni bra på? 

 
3. Bekanta er med barnets rättigheter. Diskutera empatiförmåga, samt barnets rättigheter:
 

 • Varför är det viktigt att alla världens barns rättigheter är inskrivna i samma dokument? 
 • Hur kan var och en med sitt eget beteende påverka att andras rättigheter uppfylls? 
 • Hur kan man visa respekt för en annan person? 
 • Hur kan man uppmuntra andra i en svår situation? 
 • Hur kan man sätta sig in i en annan persons situation och förstå honom eller henne bättre? 
 • Hur kan man trösta någon, och ta hänsyn till personens känslor? 
 • Varför är det viktigt att var och en får vara sig själv? 
 • Hur hjälper barnets rättigheter var och en att bättre visa sina egna styrkor? 
 • Hur kan man utnyttja sina egna styrkor för att berätta för andra om barnets rättigheter? 

 
4. Identifiera och illustrera era egna styrkor genom att rita och skriva. Ni behöver färgpennor och papper. Instruktionerna för den här delen av uppgiften kan också ges som hemläxa eller som stöd för att uträtta uppgiften i skolan.

Rita konturen av din egen hand eller av en människokropp på pappret (A4) så att det finns tomrum inuti bilden (A3). Den ritade handen eller människokroppen representerar eleven själv. Innanför konturen skall du rita bilder av egna styrkor och sådant du är stolt över eller nöjd med. Styrkor är egenskaper, förmågor och färdigheter som för fram det bästa i oss och som också gagnar andra. Eleven kan också skriva ner sina styrkor, enligt egen förmåga.  

De här frågorna kan vara till nytta när ni funderar på era egna styrkor: 

 • Vad gör du helst? 
 • Vad är din favorithobby? 
 • Vad är ditt favoritämne i skolan? 
 • Vad har andra berömt hos dig? 
 • Hurudan är du som person? 
 • Vad är viktigt för dig? 

Styrkor kan exempelvis vara: uthållighet, vänlighet, förmåga att arbeta i grupp, mod, nyfikenhet, kreativitet, ärlighet, entusiasm, känsla för rättvisa, anspråkslöshet, självuppskattning, respekt för andra, hoppfullhet, tacksamhet, sinne för humor, förmåga att förlåta, eftertänksamhet, att känna glädje när man lär sig något, att uppmuntra andra, fördomsfrihet, kunskapstörst, uppfinningsrikedom. Dessutom kan styrkor vara saker och handlingar som var och en gillar mest eller som är viktiga för en, till exempel att hitta på nya lekar, att spela fotboll, att rita eller att drömma och fantisera. 

Diskutera tillsammans hur man kan använda sina egna styrkor för att berätta om barnets rättigheter och arbeta för dem. 

 
5. Ställ ut de färdiga bilderna och arrangera en utställning om era styrkor för andra grupper eller vårdnadshavarna. Ställ också ut konventionen om barnets rättigheter. En sammanfattning av konventionen finns till exempel här

 
6. Om ni vill kan ni fortsätta uppgiften antingen i skolan eller som hemuppgift: Skriv eller berätta historier om era egna teckningar där styrkorna kommer fram. Historierna kan vara relaterade till vilken som helst vardaglig, aktuell eller påhittad händelse eller berättelse.

Öppna bilagan

På Svenska

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.