Hoppa till innehållet
Joukko Muumi-hahmoja sinisellä pohjalla

Förtrollande läskunnighet med Mumintrollen

Ett undervisningsmaterial om betydelsen av läskunnighet, emotionell intelligens och barnets rättigheter.

Kaksi pientä koululaista nojailee seinään, johon on piirretty aakkosia

Välkommen att utforska läskunnighetens betydelse!

Vilken betydelse har läskunnighet för världens barn? Vad innebär läskunnighet i denna tid? UndervisningsmaterialetFörtrollande läskunnighet” tar upp dessa frågor med utgångspunkt i barnets rättigheter. 
 
Undervisningsmaterialet lämpar sig för årskurserna 1–4. Materialet innehåller både webbverktyg och uppgifter för lektionsundervisning samt läsning för lärare och vårdnadshavare. Innehållet och perspektivet i uppgifterna, verktygen och artiklarna stöder varandra och underbygger samarbetet mellan skolan och hemmet. 

Materialet har producerats av Finlands UNICEF i samarbete med Moomin Characters. UNICEF stöder eller favoriserar inte enskilda företag. 

Välkommen att utforska läskunnighetens betydelse! 

Lektionsuppgift: Synliggör dina styrkor

Lilla My med blå bakgrund

Artikel för elevernas vårdnadshavare: Läskunnighet nu

Artikel: Läskunnighet nu

I vårt moderna informationssamhälle ställs allt högre krav på att kunna förstå olika texter. Dagligen stöter barn på olika typer av medietexter, till exempel videor och reklam. 

Ju mer och snabbare information som finns tillgänglig, desto mer mångsidig läskunnighet behöver vi. Med hjälp av god läskunnighet har vi möjlighet att kritiskt granska information som presenteras i olika former. 

Elever använder VR-glasögon på en lektion

Hemuppgift: Läskunnighet och känslor

Too-ticki med en blå bakgrund

Rösta: Vilken av läskunnighetens fördelar är viktigast för dig?

Webbverktyg: Känslomojängen

En grupp muminfigurer med blå bakgrund