Hoppa till innehållet

Välkommen lärare!

Läs nedan vilka material vi erbjuder som stöd för din undervisning. Bekanta dig också med UNICEF-rundan.

UNICEF är lärarens vän. Vi erbjuder din skola mångsidiga verktyg för att läroplansenligt behandla barnets rättigheter och hållbar utveckling. 

Genom att ordna en UNICEF-runda eller en Dagsverkesinsamling kan hela er skola bidra till att de barn, som globalt sett är mest utsatta, får högklassig undervisning. 

UNICEF-rundan: motion och barnets rättigheter

Neljä oppilasta hyppää iloisena ilmaan.

Dagsverkesinsamlingen – en arbetsdag för utbildning

Kenialainen nuori opettelemassa auton korjaamista.

Material för global fostran

Tians betyg

Kaksi nuorta hymyilee valoisassa kuvassa.