Hoppa till innehållet

Så här talar du om kriget med ett barn

Barnet täcker sitt ansikte och gråter.

UNICEF sammanställde anvisningar till föräldrar om hur man ska tala om skrämmande händelser i världen med ett barn. Plocka härifrån sex tips om hur man ska behandla svåra saker med ett barn.

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprids nuförtiden snabbt, och inte heller barnen undgår att höra om dem. Nyheterna samt till exempel krigsvideorna som sprids i Tik Tok-tjänsten som är populär bland barn och unga kan vara skrämmande och de uppgifter om det som sker som man fått av skol- eller daghemskamraterna kan bli förvrängda. Därför är det viktigt att tala med barnen om det inträffade och de rädslor och känslor som det orsakat.   

1. Var lugn och berätta fakta

I synnerhet små barn tar modell av vuxna, så var själv lugn. Ett lugnt uppförande får ett barn att känna sig lugnt.

Berätta för barnet vad som hänt på ett sätt som är lämpligt för barnets ålder. Ovetskap kan orsaka onödig rädsla. Berätta också att en konflikt eller katastrof som skett långt borta inte orsakar fara för barnet. Poängtera att människorna hjälps på ort och ställe.

2. Godkänn barnets reaktioner

Ge barnet möjlighet att diskutera om det inträffade och de känslor det gett upphov till samt ställa frågor. Ett barn kan oroa sig för helt andra frågor än en vuxen, exempelvis djuren i ett konfliktområde. Svara ändå på barnets frågor och ringakta dem inte.

Ett barn kan skämta om saken, vilken kan kännas olämpligt för en vuxen. Barn reagerar dock på olika sätt på tråkiga nyheter. Lyssna på barnet och tala om att hens reaktioner är normala. 

3. Uppmuntra barnet att prata

Ett barn behöver en trygg omgivning, där hen kan prata om sina tankar och känslor. Vid behov kan också en (skol)psykolog hjälpa i diskussionerna.

Man kan också ordna gruppdiskussioner för barnen, där de har möjlighet att dela tankar, erfarenheter och rädslor med sina jämnåriga. Ibland hjälper det nämligen barnen att de märker att andra barn också funderar på samma saker.

Alla barn vill inte tala om saken – att rita eller leka kan exempelvis då vara bra sätt att behandla händelserna. I lekarna kan barnen härma en olycka eller våld. Detta är barnets naturliga sätt att bearbeta det inträffade och ge uttryck för sina känslor. Det är ändå viktigt att se till att det inte leder till olyckor när barnet härmar våld.   

4. Dela information och överlevnadsberättelser

Du kan berätta för barnet om svåra situationer, som människor har klarat sig ur och också hur de har klarat sig ur dem.

Ett barn kan också själv minnas tidigare skrämmande händelser. Det är bara att diskutera om dem och samtidigt begrunda hur man klarade sig ur tidigare rädslor och bekymmer. 

5. Var nära barnet i otrygga tider

Tråkiga nyheter kan öka känslan av otrygghet hos ett barn eller en ung person. Man kan vara rädd för att röra sig ensam ute eller gå och sova. 

Gemensamma rutiner och lugna kvällssysslor är ett bra sätt att öka känslan av trygghet. Det är bra att gå igenom mardrömmar tillsammans och till slut påminna barnet om att det bara var en dröm. 

6. Ta också vara på dig själv 

Red ut dina egna reaktioner på det inträffade och dra försorg om din egen hälsa. Diskutera med andra vuxna och vid behov någon som har som yrke att hjälpa andra – stjälp inte över ditt bekymmer på barnet.

Om du är chockerad, tala om för barnet varför du är chockerad och håll inte inne med det. Annars drar barnet sina egna slutsatser, som inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten.

Titta ändå på nyheterna utan barnet, så att barnet inte ser exempelvis bildmaterial som innehåller våld.