Hoppa till innehållet

Så kan ni som företag samarbeta med UNICEF

Vi samarbetar med företag för att barnets rätt till ett tryggt och gott liv ska bli verklighet. Välkommen med!

UNICEF är världens mest uppskattade och kända barnorganisation. Vi har samarbetat med företag redan i tiotals år.

Finlands UNICEF samarbetar med företag på många olika sätt:

  1. Ett partnerskap är ett skräddarsytt, långsiktigt samarbete som regleras i ett avtal och som gynnar både världens barn och företaget.
  2. Vi hjälper företag att respektera och främja barnets rättigheter i sin affärsverksamhet.
  3. Ett samarbete där företagets produkter, tjänster eller sakkunskap gagnar UNICEFs programarbete genom innovativa partnerskap.

Vårt arbete bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter vars viktigaste syfte är att trygga de grundläggande rättigheterna – hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd – åt alla barn. UNICEF får inte ekonomiskt stöd från FN:s budget så vi behöver bidrag från både privatpersoner och företag.

Bekanta dig med hur ert företag kan bidra till att främja barnets rättigheter.