Hoppa till innehållet

4 tips hur man kan förebygga diskriminering mellan barn

Barnet sitter på en bänk och håller en nalle i handen.

Krisen i Ukraina återspeglas i barnens liv också i Finland. Barnen är alltid oskyldiga till internationella konflikter, så även till krisen i Ukraina. UNICEF sammanställde anvisningar till vårdnadshavarna hur man kan förebygga diskriminering mellan barn.

Många barn med rysk eller ukrainsk bakgrund kan i dag vara oroliga för om de ska bli diskriminerade till exempel i skolan eller bland kompisarna.

Så här kan du förebygga diskriminering bland barnen:

1. Var nyfiken

Fråga barnet vad man har talat om situationen i Ukraina i skolan och hurdana meddelanden eller videor barnet har sett på sociala medier. Fråga också hur man har talat om ämnet i barnets kamratkrets.

2. Förklara att mobbning aldrig är tillåten

Berätta öppet att exempelvis barn med rysk bakgrund nu kan råka ut för diskriminering, fastän det inte skulle få ske så. Förklara att en hel människogrupp, till exempel ryssar, inte får beskyllas för något som några människor som hör till den här gruppen bär ansvaret för. Poängtera att mobbning inte är tillåten i någon som helst situation.

3. Uppmuntra barnet att vända sig till vuxna

Påminn om att vuxna alltid bär ansvaret för att göra slut på mobbning och diskriminering. Uppmana barnet att alltid berätta för en vuxen om mobbningssituationer. Du kan också sporra barnet att försvara mobbade då när det är möjligt för barnet.

4. Se till att barnet känner sig tryggt

Svara på frågor som bekymrar barnet och försäkra dig om att barnet av diskussionen får en trygg och sådan känsla att hen med sin egen verksamhet kan inverka på att mobbningen och diskrimineringen avslutas.

De vuxna bär ansvaret för att inget barn diskrimineras eller mobbas. Varje barn har rätt till en trygg vardag. Låt oss tillsammans dra försorg om barnen och de unga!

Bekanta dig också med våra anvisningar om hur du ska tala om krig och andra skrämmande händelser med ett barn.