Siirry sisältöön
Auta maanjäristyksen uhreja Turkissa ja Syyriassa.
Lahjoita hätäapuun

Keskustellaan vaaleista ja vaikuttamisesta koulussa

Lapsella on oikeus osallistua ja saada tietoa – keskustellaan vaaleista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta lasten kanssa.

Mia Malama Näkökulma
Mia Malama

Eduskuntavaalit lähestyvät! Vaikka lapset eivät pääse äänestämään, vaaleista keskusteleminen lasten kanssa on tärkeää niin lapsen oikeuksien kuin aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen näkökulmasta. 

Uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat lasten osallisuutta ja oppilaiden kasvua aktiivisiksi, demokraattisia oikeuksia vastuullisesti käyttäviksi kansalaisiksi.  

Oppilaille tuleekin tarjota mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen (POPS 2014, 24).  Yhteiskuntaopin ottaminen uudeksi oppiaineeksi 4.-6.-luokille palvelee juuri tätä päämäärää. 

Aktiiviseksi kansalaiseksi 
opitaan harjoittelemalla 

Aktiivinen kansalaisuus ei synny itsestään, vaan siihen kasvetaan tietojen, taitojen ja harjoittelun kautta. Riittävät perustiedot yhteiskunnasta ovat tärkeitä myös yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. 

Vaalit tarjoavat ajankohtaisen tilanteen keskustella yhdessä paitsi itse vaaleista, myös erilaisista tavoista vaikuttaa niin omassa koulussa ja kunnassa kuin valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin 

Ajankohtainen esimerkki on koululaisten ilmastolakko. Greta Thunbergin toiminta kertoo, että yksittäinen nuori voi saada aikaan jopa maailmanlaajuisen liikkeen. 

Vaalikeskustelu tarjoaa hyvän tilaisuuden käydä läpi myös kouludemokratian muotoja ja käytännön toteutumista omassa koulussa.  

Miten oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus vertautuvat eduskuntaan ja hallitukseen? Miten oppilaiden osallisuus käytännössä toteutuu ja millaisia epäkohtia oppilaat nostavat esille? Miten oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia voisi lisätä?  

Lisää tietoja ja
hyödyllisiä linkkejä  

Lapsen oikeus! – materiaali alakoulujen ihmisoikeuskasvatukseen osa 2, oikeus osallistua ja vaikuttaa
UNICEFin Lapsen oikeus! –materiaalin toiseen osaan on koottu menetelmiä ja harjoituksia, joiden avulla oppilaat vahvistavat taitojaan ilmaista ja perustella mielipiteensä, kunnioittaa muiden näkemyksiä ja osallistua. Lisäksi materiaalissa on vinkkejä osallisuuden vahvistamiseen osana arjen koulutyötä.

Hawa muuttaa maailmaa -video
UNICEFin yläkouluikäisille sopiva video kertoo siitä, miten malawilainen Hawa kehittää kouluaan oppilaskunnan jäsenenä. 

Ylen Kioski-ohjelman ja Sitran vaalibotti  
Chatin tavoin toimiva vaalikone. Vaalibotti on tarkoitettu nuorille aikuisille, mutta se avaa myös yläkoulu- ja lukioikäisille sitä, millaisista nuorille tärkeistä asioista eduskunnassa päätetään. 

Open ilmasto-opas: 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta  
Ilmastokasvattaja Pinja Sipari on koonnut pääasiassa yläkoulu- ja lukioikäisten opetukseen soveltuvia vinkkejä siitä, miten koulussa voidaan käsitellä ilmastovaikuttamista 

Demokratia-avain. Opettajan opas demokratiakasvatukseen. Allianssi ry. 2011. 

Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen - opettajan tukimateriaali. Kehittämiskeskus Opinkirjo 
Maksuttomassa opetusmateriaalissa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja lapsilähtöisesti ja innostavilla työtavoilla. Materiaalin tehtävät sopivat parhaiten 4.–6. luokkien oppilaille, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille luokka-asteille.

Nuorten eduskunta-verkkosivut 

Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Rautiainen M. (toim.) 
Julkaisussa avataan demokratiakulttuurin kompetensseja suomalaisessa kontekstissa ja annetaan vinkkejä osallisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa (s. 44-54), alakoulussa (s.55-61), yläkoulussa (s.64-69) ja lukiossa (s.70-74).  

Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan opas (PDF). Kehittämiskeskus Opinkirjo 

***

Julkaistu 25.3.2019
Otsikkokuva: © UNICEF /Suomi 2018/ Hanna-Kaisa Hämäläinen

 

Julkaistu25.3.2019