Siirry sisältöön

UNICEFin raportti: Myös heikoimmassa asemassa oleville lapsille taattava pääsy internetiin

Digitaalinen kuilu on tasoitettava ja internetistä tehtävä turvallinen lapsille hallitusten ja yritysten yhteisvoimin, vaatii UNICEF lippulaivaraportissaan Maailman lasten tila 2017.

Uutinen
Intialaislapset käyttävät matkapuhelinta koulun pihalla Delhissä. Kuva: © UNICEF/Intia/Sharm

Internetin käyttäjistä joka kolmas on alle 18-vuotias. Hallitukset ja yritykset eivät ole pysyneet muutoksen vauhdissa mukana, ja lapset ovat altistuneet erilaisille vaaroille digitaalisessa maailmassa. Lisäksi sadat miljoonat heikoimmassa asemassa olevat lapset ovat jääneet internetin ulkopuolelle.

Näin toteaa YK:n lastenjärjestö UNICEF tuoreessa lippulaivaraportissaan Maailman lasten tila 2017 - lapset digitaalisessa maailmassa. UNICEF tarkastelee raportissa laajasti, miten digiteknologia vaikuttaa lasten elämään.

Raportti paljastaa, että lähes kolmasosalla maailman nuorista - 346 miljoonalla 15 - 24-vuotiaalla - ei ole pääsyä verkkoon. Tämä kärjistää epätasa-arvoa ja vähentää nuorten mahdollisuuksia päästä osaksi yhä digitalisoituvampaa taloutta.

Heikoin pääsy internetiin on afrikkalaisilla nuorilla. 60 prosenttia 15-24-vuotiaista afrikkalaisnuorista ei pääse verkkoon. Euroopassa vastaava luku on neljä prosenttia.

Hillitään haitat, maksimoidaan hyödyt

- Digitaalinen teknologia on osa elämäämme niin hyvässä kuin pahassa. Tuplahaasteemme on, kuinka hillitä internetin haittoja samaan aikaan kun maksimoimme sen hyödyt jokaiselle lapselle, sanoo UNICEFin pääjohtaja Anthony Lake.

Raportti käsittelee digiteknologian hyötyjä muun muassa köyhyydessä ja kriisien keskellä eläville lapsille. Digitaaliset tuotteet ja palvelut tuovat koulunkäyntimahdollisuuden lapsille, jotka asuvat kaukana kouluista, ja tytöille, jotka eivät voi lähteä kotoaan. Digiteknologia auttaa lapsia ilmaisemaan mielipiteitään ja kommunikoimaan muiden kanssa sekä tukee hätätilanteisiin joutuneita lapsia ja perheitä.

Raportti käsittelee myös internetin mukanaan tuomia riskejä ja haittoja, kuten lasten yksityisyydensuojan vaarantumista, lasten pääsyä haitallisiin sisältöihin ja nettikiusaamista. Mobiililaitteet ovat saaneet aikaan sen, että lasten verkonkäyttöä valvotaan aiempaa vähemmän, mikä lisää riskejä.

Anonyymit verkot ja kryptovaluutat mahdollistavat lasten hyväksikäytön pahimpia muotoja, kuten lapsikauppaa ja tilauksesta tehtävää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Raportti esittelee myös viimeisintä tietoa ja keskustelua digitaalisen teknologian vaikutuksesta lasten oppimiseen ja hyvinvointiin. Raportin mukaan ei ole syytä yleisesti puhua lasten addiktoitumisesta internetiin. Lasten hyvinvointiin vaikuttavat yleensä ruutuaikaa enemmän muut tekijät.

Vaikka digiteknologiaan liittyy paljon potentiaalia opetuksessa, teknologia yksin ei edistä lasten oppimista, elleivät opettajat ole ammattitaitoisia ja oppisisällöt ajan tasalla.

Raportin mukaan:

  • 15-24-vuotiaat nuoret ovat eniten verkkoa käyttävä ikäryhmä: 71 prosenttia tästä ikäryhmästä käyttää internetiä, kun koko maailman väestöstä internetissä on 48 prosenttia.
  • Arviolta 56 prosenttia kaikista maailman verkkosivuista on englanniksi, eivätkä monet lapset pysty löytämään verkosta ymmärrettävää tai hyödyllistä sisältöä.
  • Yli 90 prosenttia verkkosivuista, joiden on tunnistettu sisältävän lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sijaitsee viidessä maassa: Kanadassa, Ranskassa, Alankomaissa, Venäjällä tai Yhdysvalloissa.

Raportissa todetaan, että digitaalinen kuilu on tasoitettava ja internetistä tehtävä lapsille turvallinen. Tämä vaatii toimia niin hallituksilta, yrityksiltä, järjestöiltä, yliopistoilta kuin perheiltäkin.

Raportissa vaaditaan, että:

  • kaikille lapsille taataan kohtuuhintainen pääsy hyvin toimivaan verkkoon
  • lapset suojataan verkon haitoilta, kuten hyväksikäytöltä, lapsikaupalta, nettikiusaamiselta ja altistumiselta sopimattomalle materiaalille
  • lasten yksityisyyden suoja varmistetaan
  • lapsille opetetaan digitaalista lukutaitoa
  • yritysten vaikutusvaltaa hyödynnetään, jotta lapsia suojelevia eettisiä periaatteita ja käytäntöjä saadaan edistettyä
  • lapset tuodaan digipolitiikan keskiöön

- Internet suunniteltiin aikuisille, mutta lapset ja nuoret käyttävät sitä yhä enemmän – ja digitaalinen teknologia vaikuttaa yhä enemmän heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Siksi digipolitiikan, käytäntöjen ja tuotteiden pitää heijastaa paremmin lasten tarpeita ja näkemyksiä, Anthony Lake toteaa.

Tutustu raporttiin (englanniksi). 

Julkaistu11.12.2017