Siirry sisältöön

Suomen UNICEF: Suomi ei voi tietoisesti syrjiä lapsia rajoittaessaan oikeutta perheenyhdistämiseen

Hallituksen esitys lainmuutokseksi on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastainen.

Uutinen

Suomen UNICEF on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen ulkomaalaislain muuttamisesta ja nostaa esille kaksi asiaa: velvoitteen lapsen yhdenvertaiseen kohteluun ja esityksen heikon valmistelun.

Esityksellä pyritään vähentämään Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden ja oleskelulupien saavien määrää, mutta minkään ihmisryhmän määrän rajoittaminen ei voi perustu syrjintään.

Esitys ei huomioi lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitetta yhdenvertaiseen kohteluun ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajan varallisuuteen perustuvaa erottelua.

Lakiesityksen esittämät toimeentulorajat tarkoittaisivat käytännössä sitä, että Suomen valtio tietoisesti erottelisi lapsia varallisuuteen perustuen, taaten paremmin toimeentulevien vanhempien lapsille paremmat oikeudet.

Suomi ei ole yksin vastuussa kaikkien lasten oikeuksien toteutumisesta, mutta se ei voi toimia tietoisen syrjivästi jakaessaan näitä oikeuksia.

Lisäksi esitys on valmisteltu puutteellisesti eikä sen tueksi ole tehty minkäänlaisia vaikutusarviointeja. Myös se, että lausuntoa ei ole pyydetty yhdeltäkään lapsijärjestöltä tai -viranomaiselta, kertoo heikosta valmistelusta. Heikko valmistelu kostautuu helposti yllätyksinä ja kalliina korjaavina toimenpiteinä.

 Lue lisää.

Julkaistu19.2.2016