Siirry sisältöön

Lapsitoimijat: Lasten oikeudet turvattava sote-uudistuksessa

Sote-palveluiden järjestämisessä on huomioitava erilaisten lapsiryhmien ja lasten tarpeet.

Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskevat kaikkien lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkea. Tästä syystä sote- ja maakuntauudistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten oikeuksiin ja heidän hyvinvointinsa ja kehityksensä turvaamiseen, painottavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen UNICEF ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto yhteisessä kannanotossaan. 

Sote-palveluiden järjestämisessä on huomioitava erilaisten lapsiryhmien ja lasten tarpeet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiryhmiin, kuten vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin, lastensuojelun asiakkaana oleviin lapsiin sekä vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin lapsiin.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Jotta lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa oikeasti, heille pitää tarjota siihen mahdollisuus kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla, lasten iän ja kehitystason vaatimalla tavalla. Lapsille ja nuorille on myös annettava riittävästi tietoa heitä koskevista asioista heille ymmärrettävällä ja heidät parhaiten tavoittavalla tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa helposti lähestyttävät lähipalvelut ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä. Palveluiden hyvä saavutettavuus ja tutut perustason toimijat helpottavat yhteydenottoa ja mahdollistavat lapsen näkemysten esille tuomisen. Tällöin on myös helpompaa puuttua lasten sote-palveluissa kokemiin epäkohtiin.

Lasten ja nuorten oikeusturvan parantamiseen hyvä keino olisivat maakunnalliset lasten ja nuorten oikeusturvakeskukset. Keskuksissa työskentelisivät maakunnallinen lapsiasiamies ja lasten ja nuorten sosiaali- ja potilasasiamiehiä.

Tutustu kannanottoon kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto
Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Milla Aaltonen, Suomen UNICEF ry
Ylitarkastaja Terhi Tuukkanen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

 

 

Julkaistu18.11.2016