Autetaan yhdessä sodan lapsia

Syyrian kriisi

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Syyrian lapset ovat joutuneet poikkeuksellisen raa’an sodan jalkoihin. UNICEF auttaa lapsia ja perheitä saamaan elintärkeää apua Syyriassa ja lähialueella.

Lahjoitan *

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.

Voit lahjoittaa myös tekstiviestillä. Lähetä viesti SYYRIA numeroon 16110. (viestin hinta 15 €)

 

Sotatoimet kiihtyvät

Syyrian koillisosassa oli jo ennestään noin 1,6 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa. Heistä 40 prosenttia on lapsia.

UNICEF johtaa maassa monia hätäaputyön osa-alueita. Toimitamme alueelle muun muassa hätäapuravintoa, puhdasta vettä, lääkkeitä ja terveyspalveluita, koulutusta ja suojelua. Syyrian koillisosan pakolaisleireillä on yli 100 000 sisäistä pakolaista, heistä 94 prosenttia on naisia ja lapsia.

Sodan kiihtyminen ajaa lisää ihmisiä kodeistaan.

UNICEF auttaa Syyriassa ja lähialueella

UNICEF auttaa sekä Syyrian sisällä että lähivaltioissa Egyptissä, Irakissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa, joissa suurin osa maan rajojen yli paenneissa syyrialaisista asuu.

Syyriassa UNICEF keskittyy tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet. Heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta ylläpidämme neljää toimistoa eri puolilla maata, ja meillä on maassa 200 työntekijää. Toimitamme apua myös taistelujen repimille alueille. 

UNICEFin työn tuloksia  

Vuoden 2018 aikana UNICEFin tuella esimerkiksi

 • rokotettiin lähes 30 miljoonaa lasta poliota vastaan Syyriassa ja lähimaissa
 • lähes 15 miljoonaa ihmistä sai puhtaan veden Syyriassa ja lähimaissa
 • yli 5 miljoonaa ihmistä sai kunnolliset sanitaatiomahdollisuudet ja hygieniatarvikkeita kuten saippuaa Syyriassa ja lähimaissa
 • lähes 2 miljoonaa lasta pääsi kouluun Syyriassa, lisäksi yli 400 000 lasta pääsi epäviralliseen opetukseen
 • 3,7 pakolaislasta jatkoi koulunkäyntiä joko normaalin kouluopetuksen piirissä tai muilla tavoin Syyrian lähimaissa
 • yli 1,6 miljoonaa lasta koulutettiin miinojen vaaroista Syyriassa
 • 1,3 miljoonaa lasta ja äitiä tarkistettiin aliravitsemuksen varalta Syyriassa
 • yli 500 000 vakavasti aliravitsemuksesta kärsivää lasta hoidettiin Syyriassa ja lähimaissa
 • järjestänyt psykososiaalista tukea lälapselle ja vanhemmalle Syyriassa ja lähimaissa.

Puhdas vesi elintärkeää lapsille

Suurin osa syyrialaisista kärsii puhtaan veden puutteesta, mikä vaarantaa etenkin lasten hengen ja terveyden. UNICEF auttaa korjaamaan vahingoittuneita vesijohtoverkostoja, toimittaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja jakaa levottomimmille alueille vettä tankkiautoilla.

Terveystyössä UNICEFin tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa, että lapset saavat tarvittavat rokotukset ja että perheet saavat terveydenhoito- ja neuvolapalveluja.

Sodan jatkuessa lasten aliravitsemuksesta on tullut paheneva ongelma, joten panostamme aliravitsemuksen hoitoon ja ehkäisyyn.

Kouluunpääsy tuo toivoa elämään

Koulunkäynnin jatkuminen merkitsee lapsille turvallista rutiinia, jota lapset tarvitsevat selvitäkseen kokemistaan traumoista. Koulu tarjoaa myös konkreettista suojaa väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Jos Syyrian lapset eivät pääse kouluun, riskinä on, että sodalle menetetään kokonainen sukupolvi. Ilman koulussa opittavia taitoja lasten on aikuisina vaikeaa tulla toimeen ja osallistua vakaamman yhteiskunnan rakentamiseen.

UNICEF tukee lasten kouluunpääsyä ja edistää vaihtoehtoisen opetuksen käyttöä silloin, kun normaali peruskouluopetus ei ole mahdollista. Edistämme myös nuorten mahdollisuuksia kouluttautua.


Tausta: tästä on kyse

Vuonna 2011 alkaneen konfliktin vuoksi 11,7 miljoonaa ihmistä Syyrian sisällä tarvitsee humanitaarista apua. Lähes puolet heistä on lapsia. 

Lapsia kuolee ja vammautuu pommi-iskuissa jatkuvasti. Perheet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, ja he ovat ajautuneet köyhyyteen menetettyään elinkeinonsa.;

Pelon, puutteen ja väkivaltaisuuksien keskellä eläminen traumatisoi lapsia pahasti. Lapsia myös värvätään aseellisiin ryhmiin ja pakotetaan työntekoon ja naimisiin.

 • Syyrian sisällä apua tarvitsee 5 miljoonaa lasta – heistä 2,6 miljoonaa on maan sisäisiä pakolaisia.
 • Pakolaisina lähialueen maissa elää yli 2,5 miljoonaa syyrialaislasta.

Suuri osa Syyrian ulkopuolelle paenneista perheistä asuu epävirallisilla telttaleireillä Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Egyptissä.

Telttaleireillä asuvat lapset elävät kurjissa ja epähygieenisissä oloissa, joissa taudit leviävät helposti. Leireillä on todettu muun muassa tuhkarokkoa ja A-hepatiittia. Usein lapset joutuvat myös käymään töissä.

Lapset kärsivät monin tavoin

 • Syyrian sisällä yli kaksi miljoonaa lasta ei pääse kouluun.
 • Lähialueen maissa koulun ulkopuolella on 800 000 pakolaislasta.
 • Yli 7 000 lasta on surmattu vuosien 2013-2018 välillä.
 • Yksin vuonna 2018 menehtyi yli 1 000 lasta.
 • Yli 3 300 lasta on värvätty aseellisiin ryhmiin.
 • Yksin vuonna 2018 yli 800 lasta värvättiin aseellisiin ryhmiin.
 • 360 000 lasta elää alueilla, jonne avun pääsy on rajallista - yhteensä yli miljoona ihmistä.
 • Vain puolet terveyskeskuksista on toiminnassa Syyriassa.

Lisää tietoa Syyriasta

» UNICEFin avustustyö Syyriassa (englanniksi)

» UNICEFin hätäapusivusto: Syyria (englanniksi)
 
» Ohjeistus vanhemmille: Näin käsittelet katastrofeja lasten kanssa

» Seuraa UNICEFin työtä Facebookissa