Yritysyhteistyön periaatteet

Laita hyvä jakoon Whatsapp

UNICEFin työ perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja odotamme, että yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä, kunnioittavat lapsen oikeuksia. Pääsääntöisesti teemme yhteistyötä vain vakiintuneiden yritysten kanssa.   

Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme:

 • sosiaalista vastuuta ja johtamista omassa työyhteisössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • aktiivista työtä yhteiskunnallisen kehityksen puolesta
 • perinnettä sosiaalisina vastuunkantajina
 • positiivista toiminta- ja tuotekuvaa
 • kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin
 • vastuunkantoa yrityksen työntekijöistä
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja ihmisoikeuksien julistuksen kunnioittamista
 • vastuullista toimintaa ympäristökysymyksissä ja
 • YK:n ohjelman "Ympäristö ja kestävä kehitys" noudattamista

Emme tee yhteistyötä yritysten kanssa, jotka:

 • saavat pääasiallisen tuottonsa seuraavista: alkoholi, uhkapelit, tupakka, aseellinen toiminta, aseteollisuus tai lapsille markkinoitavien leluaseiden valmistus tai myynti
 • ovat YK:n pakotteiden kohteena tai rikkovat niitä vastaan
 • valmistavat tai myyvät äidinmaidonvastiketta, tai harjoittavat tähän liittyvää toimintaa ristiriidassa kansainvälisen äidinmaidonvastikkeiden markkinointia koskevan sopimuksen kanssa
 • toimivat aikuisviihdeteollisuudessa
 • harjoittavat epäeettistä, korruptoitunutta tai riistävää toimintaa tai
 • rikkovat kansainvälisiä ympäristölakeja ja -asetuksia vastaan.

» Eri tapoja tukea UNICEFin työtä