10 vuotta yhteistyötä lasten hyväksi

Eva Ahlströmin säätiö on yksi Suomen UNICEFin merkittävimmistä kumppaneista. Säätiö on tukenut UNICEFin työtä jo kymmenen vuotta. UNICEF-kumppanuus on yhdistänyt sukua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tuonut uuden kulman myös Ahlström-verkoston yritysten yritysvastuuseen.

Yhteistyö juuri UNICEFin kanssa oli säätiölle ”helppo päätös”. 

 Millään muulla lasten asiaa ajavalla organisaatiolla ei ole YK:n mandaattia toimilleen. YK:n mandaatin avulla UNICEF pääsee päättäjien pöytiin – sinne, missä isot, lapsiin vaikuttavat päätökset tehdään, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Ahlström-Bondestam, joka on nykyään myös UNICEF International Councilin* puheenjohtaja.

– UNICEFin työ kattaa kaikki eri tasot lapsesta valtion hallintoon asti. Kaikkien toimijoiden sitouttaminen muutokseen tuottaa pysyviä tuloksia, tiivistää säätiön hallituksen jäsen Helena Nahi.

Siemenrahoittajan
roolissa

Säätiön ensimmäinen hanke UNICEFin kanssa oli Intian Madhya Pradeshin kouluissa toteutettu puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelma. Pilottihanke oli valtava menestys, sillä osavaltio sovelsi laajalti hankkeen oppeja koko osavaltion alueella.

– Halusimme parantaa 40 000 lapsen vesi- ja sanitaatio-olosuhteita, mutta osavaltion investointien jälkeen 10 miljoonaa lasta sai avun. Tämä on se tapa, jolla haluamme toimia. Voimme eräänlaisena siemenrahoittajana pilotoida malleja, jotka hallitus sitten skaalaa laajemmalle, Ahlström-Bondestam kertoo.  

Koronapandemia lisäsi
avun tarvetta

Tällä hetkellä säätiö tukee UNICEFin lastensuojelutyötä Intiassa ja Sambiassa. Viime vuonna koronaepidemia lisäsi entisestään avun tarvetta.

– Esimerkiksi Sambian ohjelmassa auttavat puhelinpalvelut saivat huomattavasti enemmän puheluita kuin aiemmin, kertoo säätiön kanssa koko 10 vuotta töitä tehnyt yritysyhteistyöpäällikkö Nina Vähäpassi UNICEFilta. Vaikeasta tilanteesta huolimatta, Sambian lastensuojeluohjelmassa saatiin huikeita tuloksia. Vähäpassi mainitsee muutaman esimerkin:

– 135 000 lasta ja aikuista saatettiin tukipalvelujen piiriin. Vuoden aikana hoidettiin myös 28 000 lastensuojelutapausta, estettiin kymmeniä lapsiavioliittoja ja huolehdittiin syntymärekisteröinti kymmenille tuhansille lapsille.

Eva Ahlströmin säätiön hallituksen jäsen Laura Meyer on vakuuttunut näkemästään työstä.

– On ollut hienoa nähdä, miten tehokkaasti UNICEF työskentelee ja miten valtavaa sen tuoma apu maailman lapsille on. Alueet, joissa työtä tehdään voivat olla äärimmäisen epävakaita ja tilanteet monimutkaisia, mutta UNICEFille lapset ovat aina etusijalla.

Työ UNICEFin kanssa yhdistää sukua
ulkomailla ja kotimaassa 

Eva Ahlströmin säätiön ulkomailla asuvat perheenjäsenet päättivät tulla mukaan tukemaan UNICEFin lastensuojeluohjelmaa Intiassa vuoden 2020 alusta.

– Työ UNICEFin kanssa yhdistää sukuamme ulkomailla ja kotimaassa. Se antaa perheenjäsenille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja jatkaa Eva Ahlströmin 1800-luvun loppupuolella aloittamaa mittavaa hyväntekeväisyystyötä ja työtä yhteisönsä hyväksi, Ahlström-Bondestam sanoo.

Länsi-Bengalissa tehtävän työn piirissä on tuhansia laitoksissa asuvia lapsia, ja sen tuomat hyödyt auttavat jopa kymmeniä tuhansia lapsia. 

– Olin järkyttynyt, kun sain tietää, että Intian 20 miljoonasta orvosta vain alle prosentti oli tosiasiallisesti menettänyt molemmat vanhemmat. Heidät oli sijoitettu lastenkotiin sen sijaan, että he asuisivat jäljellejääneen vanhempansa tai sukulaistensa luona, Eva Ahlström Foundationin Internationalin puheenjohtaja Anne Canepa sanoo. –Seuraukset ovat lapsille huonoja monella tavalla, ja monilla näistä laitoksissa olevista lapsista on lopulta vaikeuksia lain kanssa. UNICEFin hanke antaa näille lapsille uuden mahdollisuuden palauttamalla heidät perheidensä luo, tukemalla näitä perheitä ja seuraamalla perheiden hyvinvointia. Me Eva Ahlström International Foundationissa uskomme vahvasti tähän projektiin ja olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että voimme tukea sitä.

Yritykset mukaan

Säätiö on ollut aloitteentekijänä useammassa hankkeessa lasten hyväksi. Esimerkiksi vuosina 2016–2108 August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe tukivat yhdessä hanketta, jolla tuettiin vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. Yhteistyötä muiden kanssa tehtiin myös vuonna 2017 jolloin säätiö teki lahjoituksen Syyrian lasten hyväksi ja haastoi omia sidosryhmiään mukaan tekemään saman. Lisäksi säätiö on mukana viiden perheen BF&HAPPY-hankkeessa Ruandan äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi.

Säätiön uusin – ja ehkäpä kunnianhimoisin – hanke on  Ahlström Collective Impact . Hanke kokoaa yhteen Ahlström-verkoston yrityksiä, säätiöitä ja perheen tekemään työtä yhdessä UNICEFin kanssa paremman maailman luomiseksi lapsille. Taustalla on vahva visio siitä, että vastuullisuustyöllä on myös liiketoimintahyötyjä ja lapsiin sijoittaminen on tulevaisuuteen sijoittamista.

”Halu auttaa ja osallistua
on inhimillinen perustarve”

Mitä yhteistyö UNICEFin kanssa säätiölle sitten merkitsee?

– Työ UNICEFin kanssa on vaikuttanut säätiön koko toimintaan. Asiantuntevuus, inhimillisyys, luotettavuus ja lämpö ovat kiinteä osa tekemistämme. Olemme tästä hyvin ylpeitä, sanoo säätiön hallituksen jäsen Joanna Danielsson.

– Uskon vahvasti, että on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve antaa takaisin sitä hyvää, mitä on itse elämässään saanut. Yhteistyö UNICEFin kanssa antaa suvullemme tämän mahdollisuuden, Ahlström-Bondestam jatkaa

–On ollut kunnia saada tehdä Eva Ahlströmin säätiön kanssa yhteistyötä. Säätiön jäsenet ovat panostaneet yhteistyöhön varojen lisäksi merkittävästi omaa aikaansa. Aktiivinen paneutuminen UNICEFin työhön ja uusien mahdollisuuksien hakeminen ovat tehneet huikeat tulokset mahdolliseksi maailman lapsille. Samalla on kasvanut Eva Ahlströmin säätiön merkitys vaikuttajana myös kansainvälisesti, sanoo Vähäpassi.

 UNICEF International Councilin jäsenet ovat UNICEFin merkittävimpiä yksityisiä lahjoittajia ja kumppaneita. Kansainvälinen neuvosto kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan sosiaaliseen vastuuseen ja UNICEFin työhön liittyviä ajatuksia ja kokemuksia ja suunnittelee aktiivisesti UNICEFin työtä tukevia toimenpiteitä.

 Eva Ahlströmin säätiö:
Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta. https://evaahlstromsstiftelse.fi

Kuvassa Eva Ahlströmin säätiön hallitus: Helena Nahi, Edvin Franck, Maria Ahlström-Bondestam, Malin Ahlström, Johanna Ahlström, Anna Tornivuori, Laura Meyer ja Joanna Danielsson.