Suvun matriarkka näytti suuntaa: Ahlström Collective Impact haluaa rohkaista muutokseen

Viime vuonna syntyneen Ahlström Collective Impactin tavoitteet ovat korkealla: Investoinneilla halutaan taata pysyvästi parempia oloja lapsille. Ahlström Collective Impact on ainutlaatuinen aloite, jolla pyritään ratkomaan kestävän kehityksen haasteita. Aloitteen takana on joukko Ahlström-verkoston yrityksiä ja säätiö, ja strategisena kumppanina toimii UNICEF.

Eva Ahlström, Ahlströmin sukuyritystä 1900-luvun vaihteessa johtanut matriarkka, tunnettiin sosiaalisesta vastuunkannostaan. Hänen avustuksellaan Noormarkkuun rakennettiin 1900-luvun alussa vanhusten turvakoti sekä Eva Ahlströmin sairaala. Lisäksi Ahlströmit tukivat muun muassa alueen koulujen rakentamista.

– Ahlströmin suku on jo 170 vuotta toiminut Ahlström-yhtiöiden perustajien arvoja kunnioittaen. Sosiaalinen ja ekologinen vastuu ovat taloudellisen kestävyyden rinnalla korkealla agendallamme. Eva Ahlströmin Säätiö on näyttänyt esimerkkiä innovatiivisella yhteistyöllään UNICEFin kanssa ja sitouttanut meidät tiiviisti Antti ja Eva Ahlströmin arvoihin, sanoo Johannes Gullichsen, hallituksen puheenjohtaja, Antti Ahlström Perilliset Oy.

Ei olekaan ihme, että Ahlström Collective Impact, viime vuoden elokuussa perustettu yhteistyöhanke, syntyi juuri Eva Ahlströmin säätiön aloitteesta. Erityisen hankkeesta tekee se, että kestävän kehityksen haasteita kokoontuu ratkomaan yritysten joukko. Myös tavoitteet ovat korkealla. Investoinneilla pyritään suureen vaikuttavuuteen – luomaan pysyvästi paremmat olosuhteet lapsille.

”UNICEF saa todistetusti aikaan
muutoksia”

Ahlström Collective Impactin strategiseksi kumppaniksi valikoitui UNICEF, jonka kanssa Eva Ahlströmin säätiö on tehnyt kohta jo kymmenen vuotta tuloksellista yhteistyötä. Mukaan lähtivät säätiön lisäksi Antti Ahlström Perilliset sekä Ahlström-verkostoon kuuluvat yritykset Ahlström Capital, Ahlstrom-Munksjö, Destia ja Glaston.

– UNICEF tekee systemaattisesti töitä lasten oikeuksien eteen. Se on luotettava toimija, joka saa todistetusti aikaan muutoksia, sanoo Tarja Takko, Ahlstrom-Munksjön henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja. - Strategisella vastuullisuustyöllä pystymme edistämään sekä kestävän kehityksen että liiketoimintamme tavoitteita.

Vastuullisuustyöllä myös
liiketoiminnallisia hyötyjä

Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen on iloissaan siitä, että näin laaja joukko yrityksiä sitoutui aloitteeseen.

– Näen Ahlström Collective Impactin hankkeena, josta kaikki voivat hyötyä. Lapsiin sijoittaminen on tulevaisuuteen sijoittamista. Tekemällä työtä yhdessä eri yritysten kanssa, voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia. Yritysten vastuullisuustyöllä on tutkitusti myös liiketoiminnallisia hyötyjä. Uskon, että aloite vahvistaa yhteistyötä Ahlström-verkoston yritysten välillä.

Ensimmäinen sijoitus käytettiin
koronanvastaiseen taisteluun

 Verkoston jäsenten motivaatiosta kertoo se, että ensimmäinen, 240 000 euron sijoitus tehtiin jo heti aloitteen synnyttyä.

– Koronan negatiiviset vaikutukset lapsiin ovat niin merkittäviä, että päätimme yksimielisesti sijoittaa koronanvastaiseen työhön, Tarja Takko kertoo.

Lahjoitus tuli suureen tarpeeseen. Koronan myötä köyhyys on lisääntynyt, ruoansaanti on vaikeutunut, terveyspalveluita on supistettu ja kymmenien miljoonien lasten koulukäynti keskeytynyt kokonaan.

–Ahlström Collective Impactin avulla tuemme lapsia perusterveydenhuollon, koulutuksen ja turvan saamisessa vaikeissakin olosuhteissa, sanoo UNICEFin yritysyhteistyöpäällikkö Nina Vähäpassi. Hän kertoo, että Ahlström Collective Impact, kuten muutkin kumppanit, saa säännöllisesti tietoa siitä, millaisia vaikutuksia investoinnilla on saatu aikaan.

Yrityksiä tarvitaan ratkomaan
kestävän kehityksen haasteita

Maailman voimasuhteet ovat muuttuneet radikaalisti, ja yritysten taloudellinen arvo ja vaikutusvalta on kasvanut. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös yritysten panosta. Nina Vähäpassi toteaa, että lasten oikeuksien edistämiseksi tarvitaan sellaisia ratkaisuja, osaamista ja näkökulmia, joita yrityksillä on.

– Lasten oikeudet koskettavat kaikkia. Kestäviä yhteiskuntia tarvitaan myös yritysten toimintaedellytyksien varmistamiseksi.

Aloite on herättänyt erittäin positiivisia reaktioita yritysten työntekijöiden keskuudessa.

– Toivon, että henkilökuntamme voi olla tulevaisuudessa ylpeä siitä, mitä olemme Ahlström Collective Impactissa saaneet aikaan, toteaa Ahlström Capitalin Lasse Heinonen.

Nina Vähäpassi jatkaa ajatusta:

– Ahlström Collective Impact on todellinen edelläkävijä. Näillä yrityksillä on ollut rohkeutta lähteä etsimään uudenlaisia ratkaisuja. Haluan uskoa, että tämä inspiroi myös muita. Maailmassa tarvitaan toivoa, jota tämän kaltaiset innovaatiot luovat.

Kuva: ©UNICEF/UN0339383/DeJongh