Tytöille tasavertaiset harrastusmahdollisuudet

Kolmevuotisen Play Like A Girl -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaikille lapsille tasavertainen sekä esteetön mahdollisuus harrastaa ja kasvaa.

Pelillä, leikillä ja yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli lasten ja nuorten kehityksessä. Yhdessä pelaaminen opettaa lapsille niin uskoa itseen kuin luottamusta muihin ympärillä. Parhaillaan liikunta ja harrastaminen kehittää oleellisia tunnetaitoja ja kannustaa tähtäämään kohti omia unelmia. 

Play Like a Girl -tunnuskuva

Play Like A Girl -hankkeen avulla luodaan toimintamalleja, joilla tuetaan uusien tyttöfutispeliryhmien perustamista, toiminnan laadun kehittämistä sekä vähävaraisten perheiden pelaajien mahdollisuutta pysyä mukana jalkapallon harrastamisessa ja tavoitella omia rajojaan. 

Play Like A Girl on UNICEFin ja HJK:n yhteinen, valtakunnallinen hanke.

Ota yhteyttä:
Nina Vähäpassi,
nina.vahapassi@unicef.fi, +358 50 505 6467 

Lasten auttaminen
tukemalla suomalaisia kuntia

Vaikka lasten oikeuksien edistämiseksi on Suomessa jo tehty paljon hyvää työtä, oikeudet eivät vieläkään toteudu jokaisen Suomessa asuvan lapsen elämässä.

  • Joka kymmenes lapsi elää köyhässä perheessä.
  • Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma.
  • Lähes 10%:lla yläkouluikäisistä ei ole yhtään läheistä ystävää.
  • Vammaiset lapset eivät saa palveluja yhdenvertaisesti verrattuna muihin lapsiin.

90 % lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Siksi kunnissa tehtävällä työllä on merkittävä vaikutus lapsen oikeuksien toteutumiseen ja siksi UNICEF tekee työtä kuntien kanssa.

Lapsia koulussa

Lapsiystävällinen kunta on UNICEFin kunnille tarjoama kokonaisuus, joka tukee kuntia tekemään lasten kannalta oikeita ratkaisuja. Malli parantaa tutkitusti lasten hyvinvointia.

Tukemalla UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanketta tuette suoraan lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja suomalaisia kuntia, jotta ne ovat elinvoimaisia, ja niissä on hyvä elää ja yrittää.

Ota yhteyttä:
Nina Vähäpassi,
nina.vahapassi@unicef.fi, +358 50 505 6467