Vapaaehtoisten omat sivut

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Tervetuloa Vapaaehtoisten omille sivuille. Täältä löydät tärkeää tietoa vapaaehtoisryhmien toiminnasta.

Monenlaisia osaajia tarvitaan

UNICEF-vapaaehtoisryhmät toimivat Suomen UNICEF ry:n alaisuudessa rekisteröimättömänä osana vapaaehtoisverkostoa. Ryhmät voivat olla erilaisia sekä kooltaan että toiminnaltaan - yhteistä kaikille on vahva tahto auttaa maailman lapsia.

Vapaaehtoisryhmien toiminta - Kampanjamateriaalit ja toimintaohjeet

Vapaaehtoisryhmä ja media

Vapaaehtoiset toimivat UNICEFin viestinviejinä omilla paikkakunnil­laan. Paikallismedioihin saa ja kannattaa ottaa yhteyttä näkyvyyden saamiseksi kampanjoille, tapahtumille ja muulle omalle toiminnalle. Myös kuntien ja kaupunkien sekä paikallisten seurojen ja yhdistysten julkaisemat lehdet tarvitsevat uutisia ja juttuja.

Suomen UNICEF huolehtii valtakunnallisesta viestinnästä ja asian­tuntijalausunnoista.

Jokaisella vapaaehtoisryhmällä on omat sivut Suomen UNICEFin verkkosivuilla, joilla esitellään ryhmän toimintaa. Esillä on hyvä olla ainakin ryhmän yhteystiedot sekä tulevat kokoukset ja tapahtumat, jotka päivitetään tapahtumakalenterin kautta.

Ryhmä voi myös luoda omat Facebook-sivut, joilla voi kertoa toiminnasta ja tapahtumista seuraajilleen. Facebook-ryhmän tai –sivun nimi on muotoa UNICEF-vapaaehtoiset <paikkakunta> esim. UNICEF-vapaaehtoiset Lahti. Tutustu myös sosiaalisen median ohjeeseemme. 

Ryhmän kuulumisia on hyvä jakaa toisille vapaaehtoisille suljetussa Facebook-ryhmässä UNICEFin vapaaehtoiset sekä kirjoittamalla Ilmoitustaulu-lehteen.

Vapaaehtoisena sinun on hyvä pitää UNICEF-tietosi ajan tasalla ja perehtyä siihen erityisesti ennen lipaskeräyksiin tai muuhun toimin­taan osallistumista. Tieto tuo varmuutta ja helpottaa eri tilanteissa kysymyksiin vastaamista. Vapaaehtoisena sinun ei tarvitse tietää kaikkea, mutta halutessasi perehtyä UNICEFin työhön tarkemmin, tietoa on saatavilla esimerkiksi Suomen UNICEFin verkkosivuilla. Suomen UNICEFilla on myös omat Facebook-sivut ja Twitter-tili, joiden kautta ajankohtaistietoa jaetaan.

Lasten valokuvaaminen ja haastatteleminen

Vapaaehtoisena saatat kuvata ja jututtaa ihmisiä tapahtumissa ja tempauksissa. Kuvaaminen on helppo tapa arkistoida esim. vapaa­ehtoisryhmän toimintaa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä kuvattavien oikeudet, erityisesti kun kyseessä ovat lapset.

On hienoa, että lapset pääsevät esiin vapaaehtoisryhmän toiminnassa. Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa varmistamaan, että kaikki sujuu hyvin.

Lapsia esittävien kuvien ja juttujen julkaisua säätelevät UNICEFin kansainväliset eettisen raportoinnin ohjeet. Niiden ydin on, että lasta tulee ennen kaikkea suojella. Esimerkiksi lapsen oikeuksien tiedottaminen ei voi ylittää lapsen suojelun tarvetta.

Lapsella on oikeus yksityisyyteen. Lapsesta ei saa julkaista kuvaa tai tarinaa, joka saattaa haitata lasta – esimerkiksi sitä, että lasta aletaan kiusata.

Kysy aina lupa

Kun lapsia valokuvataan UNICEFin käyttöön, tarvitaan pääsääntöisesti sekä lapsen itsensä että hänen huoltajansa lupa.

Lain mukaan julkisilla paikoilla ja julkisissa tilaisuuksissa saa kuvata, kunhan ei loukkaa eikä halvenna kohdetta. Me UNICEFilla pyrimme silti kysymään aina luvan alaikäiseltä ja hänen huoltajaltaan, mikäli se on suinkin mahdollista.

Julkisessa paikassa suullinen lupa yleensä riittää. Varmista, että lapsi tai hänen huoltajansa ymmärtää, mihin tarkoitukseen kuvia käytetään ja miten laajalle ne levitetään.

Jos kyseessä on suljettu tilaisuus, kaikilta lapsilta ja heidän huoltajiltaan tulee pyytää luvat kirjallisesti etukäteen. Tarvittavat lomakkeet saa UNICEFin toimistolta.

Anna lasten äänen kuulua

Vaikka varjelemme lapsen oikeutta yksityisyyteen, on tärkeää, että lapset saavat oman äänensä kuuluviin.

Jos haastattelet lapsia, ole tarkkana, että annat heille oikean mahdollisuuden päästä ääneen. Älä jätä ketään sivuun esimerkiksi vamman tai puutteellisen kielitaidon takia. Anna lapsen puhua omalla äänellään, älä laita sanoja hänen suuhunsa.

Materiaalipankki: Brändi- ja infomateriaalit sekä ohjeet löydät täältä

Vapaaehtoisten koulutukset ja koulutusmateriaalit

Suomen UNICEF järjestää koulutusta ja työpajoja vapaaehtoisilleen. Jokaisesta vapaaehtoisryhmästä kutsutaan koulutuksiin osallistujia, niin uusia kuin jo kokeneempia, jotka vievät koulutuksista saamansa opin ja innostuksen eteenpäin omalle ryhmälleen. Aktiivisilla vapaaehtoisilla on myös mahdollisuus hakea muutaman vuoden välein järjestettävälle omakustanteiselle kenttämatkalle.

Puheenjohtajien päivä

Puheenjohtajien päivä on yksipäiväinen tapahtuma, johon kutsutaan mukaan vapaaehtoisryhmien puheenjohtajat käsittelemään ajankohtaisia asioita, vaihtamaan kuulumisia ja ideoita, saamaan vertaistukea. Osallistujille tarjotaan päivän aikana lounas sekä korvataan matkakulut edullisemman matkustustavan mukaan.

Kevätkoulutus

Kevätkoulutus on yksipäiväinen tapahtuma jonka teemat ovat keväinen Jano-keräys sekä muut ajankohtaiset asiat. Koulutukseen mahtuu mukaan rajattu määrä osallistujia. Osallistujille tarjotaan lounas sekä korvataan matkakulut.

Syyspäivät

Syyspäivät on kaksipäiväinen tapahtuma johon kutsutaan mukaan niin pitkään toiminnassa mukana olleita konkareita kuin uusia vapaaehtoisia. Päivien aikana on sekä kaikille yhteistä ohjelmaa sekä pienempiä työpajoja. Osallistujille tarjotaan aamiaista, lounasta ja päivällistä sekä korvataan matkakulut yli 40 euroa ylittävältä osalta.

Työpajat

Työpajoja erilaisilla teemoilla järjestetään tarpeen mukaan keväällä ja/tai alkusyksystä.

Videoperehdytykset ja linkkejä UNICEF esityksiin ja kuviin