VUOSIKOKOUS 2016 

Suomen UNICEF ry:n vuosikokous pidetään:

Aika: keskiviikkona 18.5.2015 klo 17.00

Paikka: Lindström Talo, os. Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Vuosikokouksessa on puhevalta ja äänioikeus ennen vuosikokouksen alkua jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen sääntöjen 6. pykälän mukaan vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän mukaiset asiat.

Suomen UNICEF ry:n nimitysvaliokunta esittää vuosikokoukselle uudeksi hallituksen jäseneksi kauppatieteiden maisteri Kirsi Sormusta.

Muita esityksiä hallituksen jäseniksi ei määräaikaan mennessä ole tullut pääsihteerille.

Lisätietoja: Marja Koli-Nikander puh. (09) 5845 0222 tai sähköpostilla: marja.koli-nikander@unicef.fi.