Kannamme vastuumme ympäristöstä

Tavoitteemme on luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. Työkaluna tähän käytämme WWF:n Green Offce -ympäristöohjelmaa.

Uusi henkilökunta perehdytetään ympäristökäytäntöihimme, ja pidämme kerran vuodessa koko henkilöstölle Green Office -koulutuksen.

Viestimme ja ohjeistamme hyvistä käytännöistä ympäri vuoden sekä järjestämme henkilökunnalle tempauksia ja kilpailuja.

Tavaroiden ja palveluiden hankinnassa noudatamme hankintaperiaatteita, jotka ohjaavat ympäristöystävällisempiin valintoihin. Suosimme tuotteita ja palveluita, joilla on ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkintä tai sertifikaatti.  Pyrimme myös minimoimaan hankintojen määrää ja hankkimaan toimiston huonekalut kierrätettyinä.

Vuoden aikana toteutimme henkilökunnalle yhden kyselyn kulutustavoista ja kaksi työmatkakyselyä. Kulutustapamittarin tarkoituksena on opastaa työntekijöitä, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa ja toimia ympäristöystävällisemmin. Työmatkakyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, ja kannustaa valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällinen matkustustapa.

Green Office -ympäristöindikaattorimme ovat lentomatkustuksen ilmastopäästöt sekä sähkön- ja paperinkulutus ja niiden CO2-päästöt.

Sähkönkulutuksemme oli 464 kWh/hlö (515 kWh/hlö edellisenä vuonna). Paperinkulutus oli 800 arkkia/hlö (1 100 edellisenä vuonna). Paperinkulutuksemme CO2-päästöt olivat 0,34 tCO2 vuonna 2019. Sähkönkulutuksemme ei aiheuta CO2-päästöjä, sillä käytämme uusiutuvilla tuotettua sähköä.

CO2-päästömme aiheutuvatkin lähes täysin lentämisestä. Lentämisen kokonaispäästöt Suomen UNICEFilla vuonna 2019 olivat 247 tCO2 (291 tCO2 edellisenä vuonna) ja 2,63 tCO2 henkilöä kohti (3.55 edellisenä vuonna). Tutkimme parhaillaan vaihtoehtoja kompensoida lentämisemme aiheuttamat hiilipäästöt. Samaan aikaan teemme suunnitelmaa lentöpäästöjemme systemaattiseksi leikkaamiseksi.