UNICEFin pääjohtajan tilaama selvitys organisaatiokulttuurista

UNICEFin asiantuntijat ja kenttätyöntekijät ovat järjestön tärkein voimavara. Maailman lapset ansaitsevat parhaan mahdollisen tuen, ja sen pystyvät tarjoamaan vain työstään motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät.

UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore tilasi ensimmäisen virkavuotensa aikana riippumattomalta työryhmältä selvityksen siitä, esiintyykö organisaatiossa sukupuolista syrjintää, seksuaalista häirintää, muuta häirintää tai vallan väärinkäyttöä. Työryhmän raportti julkistettiin kesäkuussa 2019.

Raporttiin on haastateltu 350:tä työntekijää eri maissa. Selvitys ei kata kansallisia komiteoita eli esimerkiksi Suomen UNICEFia.

Työtä tehtävänä

Selvitys osoittaa useita alueita, joilla UNICEFin on parannettava käytäntöjään.

Raportissa todetaan, että järjestön halu tuottaa tehokkaasti lapsille tuloksia on johtanut prosesseihin ja tilanteisiin, joissa henkilöstö voi huonosti ja joissa sen luottamus johtoon on alhainen. Johtamista ja vallankäyttöä tukevat toiminnot eivät toimi kuten niiden pitäisi. Parannettavaa on niin henkilöstöhallinnossa, sisäisessä tutkinnassa kuin sisäisessä viestinnässä.

Raportti esittää organisaatiokulttuurin muuttamiseksi useita suosituksia, joista osa on jo käynnissä. Näihin aloitteisiin kuuluu muun muassa EDGE-sertifiointi, eli globaalin liiketoiminnan serfifikaatti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. UNICEF sai EDGE-sertifioinnin viime vuonna ensimmäisenä YK-järjestönä. Myös rekrytointiprosesseja on alettu vahvistaa ja joustavia työjärjestelyjä on laajennettu.

Jatkotoimia tarvitaan muun muassa henkilöstöjohtamisen vahvistamisessa ja väärinkäytösten raportoinnin järjestelmien parantamisessa.

– Olen todella iloinen siitä, että kansainvälisen UNICEFin johto on voimakkaasti tarttunut työkulttuurin kehittämiseen ja oma-aloitteisesti teettänyt laajan selvityksen, julkaissut sen ja sitoutunut ripeään toimintaan raportin esiin nostamien epäkohtien korjaamiseksi, toteaa Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Teija Andersen.

Linkki englanninkieliseen raporttiin