Toimintamme eettisyyys

Haluamme varmistaa, että kaikki toimintamme on sosiaalisesti vastuullista ja että huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset.

Suomen UNICEF on laatinut vastuullisen toimintansa tueksi eettiset periaatteet. Niiden tarkoitus on edistää arvojemme – oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja rohkeus – toteutumista ja kaiken toimintamme eettisyyttä lapsia, lahjoittajia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Periaatteet auttavat ja ohjaavat meitä työssämme ja ovat myös ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.

Myös hallituksemme jäsenet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sitoumuksen, jolla he sitoutuvat UNICEFin tehtävään, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Edistääksemme lapsen oikeuksien toteutumista yhteistyöyritystemme toiminnassa velvoitamme kumppanimme ja alihankkijamme sitoutumaan lapsen oikeuksien kunnioittamiseen.

Suomen UNICEF on sitoutunut jakamaan tietoa yleisölle ja sidosryhmilleen toiminnastaan ja ohjelmistaan. Tiedon julkinen saatavuus on UNICEFin toiminnan luottamuksen kannalta avaintekijä. Läpinäkyvyys puolestaan on UNICEFin kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun luotettavuuden kivijalka.

Noudatamme toiminnassamme vuosittain päivitettävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, josta koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti.

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia säännöllisin kyselytutkimuksin. Olemme myös laatineet henkilöstölle ohjeistuksen, miten toimia, jos kohtaa syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Järjestön ulkopuolelta tarjottavien lahjojen ja etujen vastaanottamisessa noudatamme yhteisesti sovittuja ohjeistuksia. Meillä on tarkat toimintatavat tukijoidemme ja muiden sidosryhmiemme yksityisyydensuojan turvaamiseksi.

Suomen UNICEFin arvot

Suomen UNICEFin arvot: oikeudenmukaisuus, rohkeus, luotettavuus

Haluamme varmistaa, että kaikki toimintamme on sosiaalisesti vastuullista ja että huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset.

Lue lisää »

Tavoitteemme on luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. Työkaluna tähän käytämme WWF:n Green Offce -ympäristöohjelmaa.

Lue lisää »

 Ohjeistuksen tarkoitus on tukea parhain tavoin eettistä journalismia – palvella ihmisten tiedonhalua vaarantamatta lapsen oikeuksia.

Lue lisää »