Tutkimus lasten suhtautumisesta leikkiin

Suomen UNICEF teetti vuonna 2008 tutkimuksen siitä, miten peruskoulun kuudesluokkalaiset suhtautuvat leikkiin ja liikuntaan koulussa sekä harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Leikki, liikkuminen ja laihduttaminen

Kyselytutkimus osoitti, että:

  • alakouluissa on tehty paljon töitä "reilun pelin" puolesta. Lapset tiedostavat kiusaamisen ja siihen liittyvät koulun säännöt. Kiusattuja alakoulussa on vähemmän kuin keskimäärin arvioidaan.
  • lapset pitävät liikuntatunneista ja ovat tyytyväisiä niin harrastustensa määrään kuin laatuun.
  • huolena tutkimuksessa nousivat lasten kokemat ulkonäköpaineet ja laihduttaminen. Omaehtoinen leikkiminen ja liikunta, ohjatut harrastukset, sekä maaseutumainen ympäristö tukevat lapsen itsetuntoa. Pääkaupunkiseudulla lapset lopettavat leikin aikaisemmin, ja ovat tyytymättömämpiä ulkonäköönsä.

Lapsella on oikeus leikkiin

Lapsen oikeus leikkiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Artikla 31 takaa lapselle oikeudet lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
 
Ohjelmajohtaja Inka Hetemäen pohdintoja kyselyn tuloksista voit lukea myös blogistamme.