Yli puolet yläkoululaisista ei tiedä, että lapsilla on erityisoikeudet

Suomen UNICEF teetti Lapsen oikeuksien päiväksi 20.11.2006 tutkimuksen siitä, miten hyvin maamme yläkoululaiset tuntevat ihmis- ja lasten oikeudet. Tutkimuksen teki TNS Gallup lokakuussa 2006.

Tutkimus toteutettiin yläkoululaisten parissa. Heistä 60 prosenttia ei tiennyt, tai ei osannut sanoa, että lapsilla on erityisoikeudet, 40 prosenttia sanoi tietävänsä hyvin vähän, tai ei osannut sanoa, lasten oikeuksista. Kysyttäessä avoimella kysymyksellä mihin asiakirjaan lapsen oikeudet on kirjattu, kukaan lapsista ei osannut nimetä YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.

Ihmisoikeuksien tuntemuksessa parannettavaa

Lapset ovat ylipäätään omaksuneet ihmisoikeudet heikosti; tutkimuksessa ilmenee mm, että 38 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomessa on liikaa pakolaisia ja jopa 41 prosenttia arvioi, että Suomessa on enemmän tai yhtä paljon pakolaisia kuin muissa Euroopan maissa. Lähes 50 prosenttia lapsista sallisi lapsen lievän ruumiillisen kurittamisen ja moni luulee sen olevan sallittua myös Suomen lainsäädännössä.

Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006. TNS Gallup lähetti tutkimuslomakkeet maakunnittain kiintiöitynä kaikkiaan 40:ään yläkouluun, joissa yksi luokka jokaiselta vuosikurssilta vastasi kyselyyn. Kouluista 34 palautti lomakkeet määräaikaan mennessä. Yhteensä kyselyyn vastasi 1782 yläkoulun oppilasta. Tutkimuksen tilastollinen virheraja on +/-2,3%. Tutkimuksen rahoitti The Body Shop.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien päivä 20.11. on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuosipäivä. Sopimus hyväksyttiin 1989, Suomessa se on ollut voimassa vuodesta 1991. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on ainoa ihmisoikeussopimus, joka sisältää tiedottamisvelvollisuuden. Valtiot ovat velvollisia tiedottamaan sopimuksesta aikuisille ja lapsille. Suomi on saanut YK:n lapsen oikeuksien komitealta toistuvia huomautuksia sopimuksen puutteellisesta tiedottamisesta.