Opas: ihmisoikeusperustainen kehitysyhteistyö 

Suomen UNICEFin laatima opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti, miten kehitysyhteistyöhanke suunnitellaan ja toteutetaan ihmisoikeusperustaisesti (human rights-based approach). Opas on englanninkielinen.

Opas auttaa suomalaisia ja kumppanimaiden järjestöjä toteuttamaan työssään YK:n ihmisoikeussopimuksen ja Suomen kehityspolitiikan periaatteita. 

Opas valottaa ihmisoikeusperustaisen kehitysyhteistyön erityispiirteitä, toteuttamismalleja, kohderyhmiä ja sanastoa. Käsitteitä on havainnollistettu piirroksilla ja kaavioilla.

Lataa opas: "INTRODUCTION TO THE HUMAN RIGHTS BASED APPROACH - A GUIDE FOR FINNISH NGOs AND THEIR PARTNERS" (2015, pdf-tiedosto).

 

Mikäli oppaan lataamisessa ilmenee ongelmia, voit myös kokeilla sen lataamista Suomen UNICEFin Slideshare -tililtä.