Kouluhyvinvointitutkimus

Suomalaista kouluhyvinvointia luotaava tutkimus löytää sekä huolen että ilon aiheita.
 
YK:n lapsen oikeuksien toteutumista seuraava komitea oli vuoden 2011 tarkastusraportissaan huolestunut siitä, että huolimatta suomalaislasten erinomaisista koulusaavutuksista monien lasten kouluviihtyvyys vaikuttaa olevan huono. Näin ollen komitea suositteli kesäkuussa 2011 Suomelle, että se tutkisi syitä lasten huonoon kouluviihtyvyyteen. 

Suomen UNICEF lähti viemään asiaa eteenpäin ja haastoi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan tutkimusta kouluhyvinvoinnista. Aikavälillä 1.5.–19.11.2012 toteutettavan tutkimuksen koordinaatiosta ja julkaisusta vastaa Suomen UNICEF, ja itse tutkimuksen toteutuksesta vastaa Nuorisotutkimusverkoston tutkija, sosiologi Päivi Harinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimusraportissa luodaan olemassa olevan tutkimus- ja selvitystiedon perusteella kokonaisnäkemystä siitä, miten Suomessa koulua käyvät eri-ikäiset oppilaat määrittelevät ja kokevat kouluhyvinvointinsa ja koulussa viihtymisensä. Lisäksi tarkastellaan, mistä kaikista ulottuvuuksista ja suhteista kouluviihtyvyys oppilaiden mielestä syntyy.

Tutkimuksen tarkastelun kohteena on

  • Voivatko lapset huonosti koulussa
  • Koulusta riippumattoman subjektiivisen hyvinvoinnin korrelointi koulussa viihtymiseen
  • Eri tekijöiden merkitys hyvinvointiin, kuten koulun osallistumismahdollisuudet ja kiusaaminen


Tutkimuksen hyödyt 

  • Antaa toimintasuosituksia kuinka kehittää suomalaista koululaitosta entistä paremmaksi
  • Antaa eväitä keskusteluun pohdittaessa nuorten syrjäytymistä

Aiheeseen liittyvää