Viranomaistuen tärkeys

Viranomaistuki on edellytys vammaisen lapsen itsenäiselle osallistumiselle harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. Tukea tulee antaa lapselle ja harrastus- ja vapaa-ajantoimijoille.  
 
Kun lapsilta ja nuorilta kysytään, mitä hyvä elämä on, kaveruussuhteet ja mukava vapaa-aika ovat listan kärkipäässä. Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi: kun lapsi tekee sitä mitä itse haluaa – ei sitä, mitä joku aikuinen on päättänyt hänen puolestaan tai sitä, mitä hänelle ainoana vaihtoehtona tarjotaan – hän saa solmittua vertaissuhteita samanikäisiin ja samanhenkisiin ihmisiin. Itsenäisen osallistumisen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan mahdollistavat esimerkiksi riittävä henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut, joita sosiaalipalvelut myöntävät. 
 
Harrastus- ja vapaa-ajantoimijoilla on halu edistää esteettömyyttä, mutta he tarvitsevat tähän tukea ja neuvoja. Kuntien nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut voivat tukea paikallisia toimijoita tiedottamalla esteettömän toiminnan muodoista ja toimia aktiivisesti hyvien esteettömien käytäntöjen levittäjänä. Lasten ja nuorten vapaa-ajantoimintaa voi lisäksi ohjata määrittelemällä tuen saannin kriteeriksi sen, miten esteettömyys ja yhdenvertaisuus on huomioitu toiminnassa.
 
Valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman yksi tavoitteista on lasten ja nuorten yhdenvertainen osallistuminen kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuoriso- ja harrastustilojen rakentamista. Tuen saannin kriteerinä on esteettömyyden varmistaminen ja se, että rakentamisessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Kunnan omien nuoriso- ja vapa-ajantilojen tulee olla esteettömiä ja kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisesti käytettävissä.

***

MUKANA-KAMPANJAN LASTEN SUUSTA
  • ”Kaikilla lapsilla pitäis olla samat mahdollisuudet harrastaa” Aura 14, Espoo
  • ”Mä oon sitä mieltä, että yhteiskunta vois nostaa avustajan palkkaa.” Leevi 18, Vaasa
 
LUE LISÄÄ