Fyysinen esteettömyys

Fyysinen esteettömyys takaa kaikille mahdollisuuden olla mukana yhdessä toisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.
 
Esteettömyys mahdollistaa:
 

  • Henkilökohtaisten apuvälineiden käyttämisen (esimerkiksi opaskoira, pyörätuoli, kuulolaite).
  • Ympäristön ja toimintatapojen erilaisten ominaisuuksien hyödyntämisen
    (esimerkiksi induktiosilmukka, valaistus, hissi).
  • Toisen ihmisen avun käyttämisen
    (esimerkiksi avustaja, tulkki, opas).

 
Harvalla harrastus- ja vapaa-ajan toimijalla on mahdollisuus toimia itse rakennuttamissaan tiloissa. Jos näin kuitenkin on, olette ihanteellisessa tilanteessa: teillä on mahdollisuus suunnitella toiminnan tilat esteettömiksi alusta alkaen.
 
Esteettömyyteen kannattaa sijoittaa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, sillä esteettömän tilan rakennuskustannukset ovat murto-osa siitä, valmiin tilan muuttaminen esteettömäksi maksaisi.  
 
Sekä uusille tiloille, että tilojen uudistamiseen on haettavissa erilaisia avustuksia. Avustuksia myöntävät sekä valtakunnalliset että kunnalliset tahot.
 
Vaikka ette olisi rakentamassa tai uudistamassa toiminnan tiloja, voitte edistää esteettömyyttä valitsemalla käyttöönne esteettömiä toiminnan tiloja ja selvittämällä, millaisin ratkaisuin käytössänne olevista tiloista tulisi nykyistä esteettömämpiä.
 
Jo yksittäisillä parannuksilla voi olla suuri merkitys. Pyörätuolilla liikkuvan lapsen mahdollisuudet osallistua toimintaan voivat parantua huomattavasti, jos käytössä on loiva luiska, jota pitkin hänen on helppo kelata sisälle rakennukseen.
 
 
Tämän sivun lähteenä on käytetty mm. sisäministeriön Kop Kop -opasta

LUE LISÄÄ
 

Esteeton.fi -sivusto
 
Pieni esteettömyysopas [.pdf] (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)
 
Vammaispalvelujen käsikirja: esteetön ympäristö (sosiaaliportti.fi)

 
 
KYSY NEUVOJA MUKANA-YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

 
Inklusiivinen harrastus- ja vapaa-ajantoiminta, liikuntavammaisten nuorten osallistuminen:
Nuorisoyhteistyö Seitti
Jenni Kuusela
Nuorisotyön suunnittelija 
puh. 040 738 8089
jenni.kuusela[at]seittiweb.org

 
Näkövammaisten nuorten osallistuminen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan:
Näkövammaisten Keskusliitto
Jutta Kivimäki
Nuorisosihteeri
puh. 050 596 5022
jutta.kivimaki[at]nkl.fi