Pieniä askeleita, jotka on helppo ottaa heti

 
Esteettömyys rakentuu askel askeleelta, eikä valmista tarvitse tulla heti. Alle on koottu esimerkkejä pienistä teoista, joista on helppo lähteä liikkeelle. Asenne ratkaisee!

  • Jos tilat ovat esteettömät, muistakaa mainita siitä. Esimerkki fyysisestä esteettömyydestä on loiva luiska, jota pitkin lapsi voi kulkea itse harrastukseen.
  • Jo se, että toimintaa mainostettaessa sanotaan ”kerrothan henkilökohtaisista tarpeistasi, niin voimme huomioida ne”, avaa oven tulla mukaan.
  • Markkinoikaa toimintaanne vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Apuna voivat olla vammaisjärjestöt, koulut, päiväkodit, seurakunnat ja kunnan vammais- ja terveyspalvelut.
  • Muistakaa viestinnän saavutettavuus: esimerkiksi pdf-tiedosto ei välttämättä avaudu näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla.
  • Tehkää esteettömyyden tarkistuslista, jota käytätte tapahtumia ja toimintaa järjestäessänne.
  • Jos uudistatte toiminnan tiloja, selvittäkää, millaista avustusta saa esteettömyyden huomioimiseen.
  • Kysykää neuvoa vammaisjärjestöiltä ja muistakaa kuunnella lapsia ja nuoria ja heidän perheitään.

 
 
Ensiaskeleiden jälkeen on hyvä miettiä, miten esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta saataisiin läpileikkaava teema kaikkeen toimintaan.

 

LUE LISÄÄ
 
Esimerkkejä esteettömyyden tarkistuslistoista

Esteetön.fi-sivujen kokooma
 
Pienessä esteettömyysoppaassa on pieni "näillä pääset alkuun" -lista [.pdf] (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)
 
Esteetön tapahtuma  (Kehitysvammaisten tukiliitto)

 
Esteettömyyden huomioiminen tapahtuman järjestelyissä [.pdf] [.doc] (Suomen UNICEF ry)