Näin haet mukaan malliin

Hakuaika

  • Vuoden 2019 haku on avoinna 31.8.2019 saakka.
  • UNICEF ilmoittaa päätökset kuntavalinnoista marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Toimi näin

  • Kunnanhallituksen tulee tehdä päätös malliin hakemisesta sekä perustella, miksi kunta hakee malliin mukaan.
  • Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilö sekä -koordinaatioryhmä, joka on vastuussa kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta.
  • Yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät täältä (pdf-tiedosto). 
  • Kunnanhallituksen virallinen päätös malliin hakemisesta, perustelut sekä kunnan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot lähetetään sähköpostilla 31.8.2019 mennessä UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskiselle (sanna.koskinen@unicef.fi).

Valintakriteerit

  • Mikäli mallista kiinnostuneita kuntia on enemmän kuin pystymme ottamaan mukaan, voimme joutua rajaamaan kuntamäärää. Silloin valitsemme kunnat siten, että mukana on erilaisia ja erikokoisia kuntia eri puolilta Suomea.

Hyvä tietää

  • UNICEF kehittää Lapsiystävällinen kunta -mallia ja sen materiaaleja entistä toimivammiksi vuoden 2019 aikana.