Tutustu UNICEFin Kaikki lapset mukaan etäopetuksessa -webinaariin osallistuneiden opettajien jakamiin hyviin käytänteisiin.

Etäopetus

 • Esikoululaisten etäopetuksessa Teamsilla on hyvä ottaa useampi ruutu käyttöön, jos läppäreitä saatavilla. Näin näkee paremmin ketkä haluaa puheenvuoron. 
 • Olen ottanut muutaman oppilaan "vierihoitoon" eli he ovat minulla meetissä koko koulupäivän ajan niin, että ohjailen heitä tarpeen mukaan tehtävissä, koska joillekin tehtävässä eteneminen on hankalaa. Aikataulutan heille päivää niin, että kerron milloin mennään välitunnille ja milloin on ruokatauko. Puhelimeen on tarkoitus laittaa hälytys, kun on tultava takaisin meettiin. Aina eivät ole tulleet :/ . Mutta useammin ovat mukana, kuin tämän etäopetusjakson alussa. Ryhmässä on usein joku taitavampi taai läheisempi kaveri mukana, joka tukee ja motivoi. 
 • Aikataulutus on tärkeää. Ennen sovittua aikaa on ollut hyvä lähettää muistutus. Tuttu rutiini ja rytmi on helpottanut. Alaluokilla on ollut hyvä käytäntö aloittaa päivä aina samaan aikaan. Yläkoululla on menty lukujärjestyksen mukaan. 45 minuuttia on liian pitkä aika olla etäyhteydessä. Parempi on olla tehtäviä ja yhteys on välillä auki ja välillä on rauha tehdä tehtäviä. Yläkoulun puolella korostunut oppilaiden halu olla "piilossa" eli ei haluta pitää mikrofonia päällä. Alaluokilla taas on jopa esitelty kotia ja kavereille vilkuttaminen on ollut tärkeää. Yläkoululla on hyödytty selkeistä säännöistä miten etätunnilla ollaan. 
 • Yhteisiä hetkiä, koko ryhmällä yhdessä olemista ja kuulumisten jakamista kavereiden kanssa videoyhteyden välityksellä. Voidaan jakaa kuvia siitä mitä on tehty ja vaikka miten jokin tehtävä on tehty (esim. pienellä lego-rakentelu ja siitä kuva).  
 • Osallistuminen yhteiseen karaoke-tuokioon, jossa ollaan yhdessä toisten kanssa ja lauletaan vuorotellen.  
 • Opettajan kontaktin säilyminen tärkeää, myös henkilökohtainen kontakti tärkeää, opettaja soittaa ja kysyy "miten sinulla menee". Oppilaat ovat kokeneet tämän tärkeänä ja antaneet tästä todella hyvää palautetta.  
 • Helpottanut tilannetta kovasti, kun on ollut valmiiksi kaikilla laitteet ja tunnukset valmiina. Silti on opeteltu kovasti käyttöä, mutta nyt jo on opittu kovasti asioita. 
 • Aluksi oli haastetta perheiden kanssa, koska oli kovasti muutenkin järjesteltävää arjessa (erityislapset varsinkin), mutta nyt perheet ovat saaneet arkea vähän paremmin järjestymään ja ollaan päästy oppimisen pariin. 
 • Alustoja paljon ja haastavaa jos tulee paljon uutta. Myös opettajalle haasteellista valita mitä käyttää ja kuinka paljon. Yhden järjestelmän käyttö ollut hyvä, huoltajillekin selkeä. 
 • Zoom-palaverin kautta henkilökohtainen kontaktointi luokan kanssa joka aamu samaan aikaan. 
 • Whatsapp on hyvä pikaviestintään ja esim joka-aamuisten tervehdysten lähettämiseen. OneNoteen olen koonnut melko järjestelmällisen viikottaisen työsuunnitelman, jonka mukaan oppilaat etenevät melko vapaasti. Useimmille sopii kuitendin edetä lukujärjestyksen mukaan. Teams yhteys pari kertaa viikossa täyttää joten kuten kuvallisen yhteyden tarpeen. Tosin sitä tekevät ryhmääni opettavat kollegatkin, joten käytännössä päivittäin saavat nähdä opettajiaan ja oppilastovereitaan. 
 • Struktuuri kaikille lapsille tärkeää, mutta erityisesti tukea tarvitseville lapsille esim. mistä löytyy tehtävien palautuspäivät, tehtävät. Vaihtelua opettajasta riippuen, tärkeää olisi esim. listaus, josta oppilas voisi tarkastaa, ettei tarvitse kahlata kaikkia viestejä tai alustoja läpi. Opettajien yhteistyö erityisesti yläkoulussa tärkeää, jossa lapsella useita opettajia. 
 • Selkeä ohjeistus päivittäin. Ohjeistus kannattaa laittaa ennakkoon edellisenä iltana, jotta huoltajilla on mahdollisuus reakoida siihen (esim jos seuraava päivä on työpäivä ja oppilaan pärjättävä yksin). 
 • Wilman käyttö aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyössä. 
 • Kutsuminen meetteihin opettajan tai ohjaajan kanssa tekemään tehtäviä tai aloittamaaan.. 
  Ryhmien meetit, joissa pelataan Kahootia tai Quizletiä 

Haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen

 • Toimin kolmena päivänä lähiopetuksessa. Hyvin tärkeää juuri nyt on lasten KUUNTELEMINEN. Kyselen avoimilla kysymyksillä asioista, kaikesta, kodista, koulusta, kavereista ja mistä tahansa. Olen valmis heidän aihelleen. Olen se aikuinen, jolla on aikaa kuunnella ja olla kiinnostunut. 
 • Kysely lapsille, saavutettavuus. Mitä ajattelemme haavoittuvassa asemassa olevilla lapsilla? Tuottaako tämä tilanne haavoittuvuutta esim. tunnolliset lapset. 
 • Kuulumisten kysyminen päivittäin: Mitä tehnyt, onko päivisin yksin/kenen kanssa kotona, onko tarvittavat tarvikkeet ym. 
 • Perheiden henkilökohtainen kohtaaminen myös kotiin, jolloin kuullaan oikeasti myös heidän tarpeensa ja lähtökohtansa vastata toteutukseen, tulee huomioida. Myös ymmärrys perheen tilannetta ja resursseja kohtaan kasvaa, kun vanhempien ja lasten kanssa keskustellaan. 
 • Lapset tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta myös kotiin. Se tulisi huomioida, kun sunnitelllaan resursseja lapsen ja perheen tueksi. 
 • Tehtävien priorisointi lapsille; selkeät ohjeet ja varmistus, että ohjeistustus on mennyt perille. Myös arviointia siitä, että mitä on järkevintä tehdä ja miten paljon. Voimmeko suhtauttaa tehtävät myös tianteeseen sopivaksi. Mikä on riittävä? 
 • Keskustelun ylläpitäminen siitä, ikä on lapsen etu ja hänen tarpeensa. 

Oppilaan henkilökohtainen ohjaus

 • Soitot perheisiin on koettu hyväksi tavaksi pitää yhteyttä varhaiskasvatuksessa. Perheet ovat kertoneet, että tästä on tullut heille tunne siitä, että heistä välitetään ja lapsen hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Puheluiden välityksellä ollaan kyselty myös perheiden halukkuutta ja tarvetta materiaalien ja toimintaideoiden suhteen. Varhaiskasvatusikäisillä lapsilla älylaitteiden käyttö rajallista ja vanhempien avustamisen varassa. Pienemmille lapsille voisi toteuttaa erilaisia toimintavinkkejä esim. youtuben kautta. 
 • Tiettyjen oppilaiden kanssa on pidetty kahdenkeskisiä Meettejä ja ne ovat osoittautuneet hyväksi. 
 • Ohjaajien soittorinki, niille oppilaille joilla hankalaa aloittaa eräopiskelu. Soittaa ja ohjeistaa alkuun sekä tekee vielä uudelleen varmistus soiton. 
 • Koulunkäynninohjaajat käyttöön siellä missä ei vielä ole käytössä. 

Vanhempien informointi

 • Edeltävänä iltana seuraavan päivän suunnitelman lähettäminen lapsille + vanhemmille Wilman kautta, jotta tieto on oppilailla heti aamusta ja myös vanhempien on mahdollista tietää, mitä lapsen pitäisi tehdä. 

Ruokahuollon järjestäminen

 • Koululuokkien ruokailulle varatun ajan synkronointi niin, että eri luokilla olevien sisarusten on mahdollista syödä samaan aikaan ja vanhemmilla mahdollisuus yrittää järjestää oma etätyölounasaika samaan aikaan tai ohjeistaa lapsia syömään tiettyyn aikaan. 

Yhteisöllisyyden tukeminen 

 • Yhteisiä keskustelu-, leikki- ja oppimistuokioita livenä esim. WhatsApp- videopuheluna tai Teamsin avulla (aikuinen+ 3 lasta, jotta kaikki näkevät toisensa). Suljetussa facebook-ryhmässä koko ryhmän yhteinen aamupiiri ja/tai leikkituokio (esim. laululeikkejä, laulupiirtämistä, kirjan lukemista, nukketeatteria) live-tilassa. Facebook-live on hyvä myös siinä, että sen voi lapsi katsoa myös myöhemmin, parhaiten sopivana aikana ja ikävän iskiessä palata siihen vaikka uudelleen. Perheet ovat myös halutessaan voineet lisätä kommenttikenttään kuvia, videoita, kommentteja myös kotikuulumisistaan.  
  Opettajan on hyvä tiedostaa, kuinka merkityksellistä voi lapselle olla pelkästään oman tutun opettajan äänen kuuleminen ja kuvan/videon näkeminen entisessä tutussa ja turvallisessa ympäristössä (ryhmätila).  
 • Yhteisiä hetkiä olisi hyvä olla mahdollisimman usein ja ennakoidusti, jotta "lukujärjestys" voidaan lähettää perheille ajoissa. Kuvatuki on etätuokioilla tärkeä kaikille lapsille, etteivät mahdolliset kuuluvuusongelmat haittaa keskittymistä ja tuokion eteneminen jäsentyy jokaiselle paremmin. 
 • Yhteisille etätuokioille vinkkejä: 
  Muistipeli: Ennen tuokiota kiinnitä muistipelin korttien taustapuoleksi esim. eri värejä. Muistipeliä pelataan tuttuun tapaan muuten, mutta näin etäpelaajan on helpompi ohjeistaa opettajaa kääntämään haluamansa kortit. Kamera kannattaa kohdistaa kortteihin koko pelin ajaksi, jotta lasten on helpompi keskittyä peliin. Pelin aikana opettaja sanoittaa peliä korostetusti koko ajan. 
  Legoilla rakentelua: Opettaja rakentaa livenä legoista helpohkon rakennelman, jonka lapset rakentavat kotona mallin mukaan. Seuraavaksi joku lapsista rakentaa mallin ja opettaja ja muut lapset jäljittelevät mallia. 

 Tekniikka, ohjelmisto tai muu väline

 • Pedanet sivulle on ollut hyvä koota kaikki etäeskarin materiaalit. Kaikki on itsellä tallessa ja perheetkin löytävät helposti materiaalit. Siellä pystyy tekemään lomakkeita, linkkilistoja, kuvagallerioita ja monenlaista. Suosittelen! 

Lisätietoja

Mia Malama
erityisasiantuntija, lapsen oikeudet ja koulutus, Suomen UNICEF
[email protected]